© 2017 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ

Валерій Кравець,
Виконавчий директор з виробництва ДП «НАЕК «Енергоатом»

НАЕК «Енергоатом» має на меті відповідати найвищим стандартам безпеки серед світових операторів АЕС й впевнено крокує в даному напрямку, інтегруючи пріоритет безпеки в усі сфери діяльності.


Компанія впроваджує культуру безпеки як один із фундаментальних принципів забезпечення безпеки АЕС. Понад 20 років Енергоатом докладає максимальних зусиль для формування сильної культури безпеки в усіх підрозділах, ґрунтуючись на технічній грамотності і професіоналізмі співробітників, пов’язаних з експлуатацією атомних енергоблоків, та на їхньому внутрішньому переконанні слідувати встановленим нормам та правилам. В НАЕК «Енергоатом» постійно здійснюється формування, підтримка та підвищення рівня культури безпеки з урахуванням найкращого світового досвіду та рекомендацій МАГАТЕ.


З метою неухильного подальшого підвищення ядерної безпеки, забезпечення ефективної та надійної роботи енергетичної галузі, доведення безпеки атомних енергоблоків України до рівня, що відповідає міжнародно визнаним вимогам з ядерної безпеки та охорони довкілля, НАЕК «Енергоатом» реалізує Комплексну (зведену) програму підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України.


Ще жорсткіші вимоги до Енергоатома постали у зв'язку із зовнішньою агресією і проведенням АТО на сході країни, що почалася у 2014 році. Це безпосередньо стосувалося забезпечення фізичного захисту АЕС й посилення рівня аварійної підготовки персоналу, в тому числі на випадок диверсій чи терористичних атак. Починаючи з 2014 року, на АЕС України діє посилений режим охорони та забезпечення фізичного захисту ядерних об'єктів.


Про ефективність роботи Компанії у галузі забезпечення безпеки АЕС свідчить те, що на діючих АЕС з 2013 року не зафіксовано жодного відхилення роботи, яке відповідало б Міжнародній шкалі ядерних відхилень (INES). Показник незапланованих аварійних зупинок на 7 000 годин роботи реактора в критичному стані – 0,14 – в 4,7 разів нижче світового та у 2,4 рази нижче середнього показника серед АЕС — членів Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій.


Компанія піклується про благополуччя нинішнього й майбутнього покоління, про захист навколишнього середовища, усвідомлює у повній мірі вплив своєї діяльності на людей та довкілля, тому питання безпеки для НАЕК «Енергоатом» завжди будуть найвищим пріоритетом.

БЕЗПЕКА ЯК НАЙВИЩИЙ ПРІОРИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до положень Конвенції, підвищення та дотримання досягнутого рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС54 Україна підписала Конвенцію про ядерну безпеку 20 вересня 1994 року. Конвенція набула чинності ухваленням Закону України «Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку» 17 грудня 1997 року. є першочерговим завданням державної політики у сфері використання ядерної енергії та має найвищий пріоритет в діяльності експлуатуючої організації.


Енергоатом як єдиний оператор АЕС України забезпечує безперервний процес підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків, застосовує провідний досвід та міжнародні стандарти експлуатації атомних електростанцій.


НАЕК «Енергоатом» як експлуатуюча організація здійснює свою діяльність у сфері використання ядерної енергії, керуючись головними принципами забезпечення безпеки.


Безпека людей та навколишнього середовища є найвищим пріоритетом для НАЕК «Енергоатом».

«Енергоатом» забезпечує високий рівень ядерної, радіаційної, екологічної та експлуатаційної безпеки, що відповідає міжнародним та національним стандартам.

Принципи забезпечення безпеки

Фундаментальні:

Забезпечення культури безпеки

Відповідальність експлуатуючої організації

Державне регулювання безпеки

Реалізація стратегії глибокоешелонованого захисту

Організаційно-технічні:

Застосування апробованої інженерно-технічної практики

Незалежні перевірки

Управління якістю

Урахування людського фактору

Самооцінка безпеки АЕС

Забезпечення радіаційної безпеки

Аналіз безпеки

Урахування досвіду експлуатації

Відомчий нагляд

Науково-технічна підтримкаЩорічно НАЕК «Енергоатом» проводить низку заходів, спрямованих на забезпечення належного рівня безпеки атомних електростанцій. Щоб українські АЕС дотримувалися найжорсткіших вимог законодавства та рекомендацій міжнародних організацій, Компанія упроваджує Комплексну (зведену) програму підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України. Виконання заходів у рамках цієї програми дозволяє підвищити рівень безпеки експлуатації енергоблоків АЕС та надійність їх роботи з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ та ЄС.


Енергоатом прагне використовувати кращий міжнародний досвід у системі управління промисловою безпекою, охороною праці та гігієною. Для цього в усіх відокремлених підрозділах НАЕК «Енергоатом» та Дирекції інтегровано систему менеджменту згідно з OHSAS 18001:200755 OHSAS 18001 – міжнародний стандарт системи менеджменту і гігієни праці. Впровадження в організаціях стандарту OHSAS 18001 сприяє створенню безпечних та здорових умов праці. .


У НАЕК «Енергоатом» функціонує служба охорони праці Компанії, розробляються та виконуються комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня культури безпеки.


Усвідомлюючи усі ризики для персоналу, пов’язані з діяльністю НАЕК «Енергоатом» та специфікою виробництва атомної електричної та теплової енергії, Компанія вживає максимум зусиль для зменшення ризику виробничого травматизму, професійних захворювань, а також піклується про стан здоров'я своїх працівників.


Компанія завжди відкрита для сприйняття провідного міжнародного досвіду і готова до діалогу з громадськістю, співробітництва з вітчизняними та міжнародними організаціями з метою подальшого підвищення рівня культури безпеки в ядерній енергетиці.


Відданість культурі безпеки, як одному з основних принципів забезпечення безпечної роботи атомної енергетики, є пріоритетною метою керівників усіх рівнів та персоналу Енергоатома.ЄДИНА ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Основною метою діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» є виробництво електроенергії, забезпечення безпечної експлуатації та підвищення ефективності роботи атомних електростанцій. Для досягнення цієї мети важливе значення має впровадження Єдиної технічної політики на АЕС Компанії.


Єдина технічна політика формується за результатами аналізу досвіду експлуатації АЕС з урахуванням досягнутого рівня вітчизняної та світової науки і техніки з дотриманням принципу оптимальності витрат.


Єдина технічна політика в ДП «НАЕК «Енергоатом» реалізується шляхом:

 • прийняття та впровадження уніфікованих технічних рішень;
 • розроблення та виконання планів і заходів з модернізації та підвищення безпеки;
 • формування єдиних підходів і вимог до технічного обслуговування та експлуатації обладнання та систем, застосування уніфікованих пристроїв і методик;
 • формування єдиних вимог щодо порядку розробки, узгодження та поводження зі всіма типами документів (нормативними, виробничими, організаційнорозпорядчими тощо);
 • формування та забезпечення функціонування комплексної, ефективної системи науково-технічної та інженерної підтримки АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».

Єдина технічна політика Енергоатома – це впровадження найкращого власного та зарубіжного досвіду експлуатації та модернізації енергоблоків АЕС з урахуванням особливостей кожного окремого елемента.

Основоположні принципи Єдиної технічної політики НАЕК «Енергоатом»

Відповідальність Компанії за радіаційний захист та безпеку ядерних установок відповідно до законодавства України у сфері використання ядерної енергії

Застосовування лише апробованих технічних рішень з урахуванням їх ефективності та використання обладнання відповідно до проектних та нормативних вимог

Врахування досвіду експлуатації та результатів аналізу безпеки під час прийняття технічних рішень


Проекти, які реалізує НАЕК «Енергоатом», відповідають принципам Єдиної технічної політики:

 • Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України. Перелік заходів є однаковим для всіх проектів реакторної установки, кожен захід впроваджується на енергоблоках одного проекту за однією концепцією, а обладнання відповідає однаковим технічним вимогам.
 • Продовження строку експлуатації діючих енергоблоків АЕС.
 • Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами.
 • Програма реконструкції систем радіаційного контролю.
 • Програма управління старінням обладнання АЕС.
 • Програма забезпечення безпечної експлуатації захисної оболонки реакторних установок.
 • Створення на кожному майданчику АЕС внутрішніх та зовнішніх кризових центрів відповідно до вимог єдиного нормативного документа.

ЯДЕРНА ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Одним з основних напрямів забезпечення ядерної та радіаційної безпеки є забезпечення поточної безаварійної експлуатації діючих об’єктів атомної галузі та інших ядерно та радіаційно небезпечних об’єктів. Для досягнення цієї мети необхідні не лише правильне проектування та ліцензування усіх етапів життєвого циклу об’єктів атомної галузі (від проектування до експлуатації), але і дотримання усіх регламентів та правил під час їх експлуатації.


У нашій країні основним уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань регулювання безпеки використання ядерної енергії та радіаційної безпеки є Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання). Згідно з міжнародними вимогами, на Держатомрегулювання як регулюючий орган покладена відповідальність за видачу офіційних дозволів, здійснення регулюючих дій, розгляду та оцінки, здійснення інспекцій та застосування санкцій, а також введення принципів, критеріїв, положень та настанов у галузі безпеки.


Як експлуатуюча організація, НАЕК «Енергоатом» несе повну відповідальність за радіаційний захист та безпеку ядерних установок Запорізької, Рівненської, Хмельницької, Южно-Української АЕС.


У 2016 році НАЕК «Енергоатом» забезпечила безпечне функціонування АЕС. Інцидентів, котрі мали б радіаційні наслідки, не було. Перевищення доз опромінення персоналу не допущено.


З 1996 року та за п’ять місяців 2017 року на АЕС України загалом відбулося 730 порушень, з яких:

 • 90,68% (662 порушення) з рівнем «0» (Подія з відхиленням нижче шкали) та поза Міжнародною шкалою ядерних подій INES
 • 8,90% (65 порушень) з рівнем «1» (Аномальна ситуація) шкали ІNES
 • 0,41% (3 порушення) з рівнем «2» (Інцидент) шкали INES

РІВЕНЬ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ АЕС УКРАЇНИ

Експлуатація АЕС України здійснюється відповідно до вимог законів «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань», Норм радіаційної безпеки та інших. Головна мета цих законодавчих актів – визначення основних вимог: до охорони здоров'я від можливої шкоди, пов'язаної з опроміненням джерелами іонізуючого випромінювання; до безпечної експлуатації АЕС; до охорони навколишнього природного середовища.


Атомна електростанція відповідає вимогам безпеки, коли її радіаційний вплив не призводить до перевищення встановлених дозових меж опромінення персоналу АЕС та населення, а також нормативів на газоаерозольні викиди та рідкі скиди, на вміст радіоактивних речовин у навколишньому середовищі.


Нормування впливу АЕС на довкілля здійснюється за рівнями викидів та скидів таких радіоактивних речовин: газоаерозольних викидів інертних радіоактивних газів, радіонуклідів йоду, довго існуючих нуклідів та водних скидів радіонуклідів цезію-137 (137Cs), кобальту-60 (137Со), тритію (3Н).


Допустимі рівні розраховані таким чином, щоб радіоактивні речовини, які можуть потрапити з АЕС у навколишнє середовище, не спричинили дози опромінення населення вище межі, встановленої нормами радіаційної безпеки.


Допустимі рівні опромінення:

 • 40 мкЗв від газоаерозольних радіоактивних речовин;
 • 10 мкЗв від радіоактивних речовин, що потрапляють з водними скидами.

З початку 2016 року реальні рівні викидів та скидів радіоактивних речовин у відсотковому відношенні не перевищили одиниць відсотку.


Середня індивідуальна річна доза опромінення персоналу АЕС, який обслуговує ядерні установки, за 2016 рік не перевищила 1 мілізіверта, що становить 5% від ліміту річної дози для персоналу цієї категорії (20 мЗв).


У цілому радіаційні параметри, що характеризують роботу АЕС у 2016 році, не перевищували нормативних значень, а радіаційний захист персоналу та населення забезпечувався на достатньому рівні.

Середньодобові рівні газоаерозольних викидів радіоактивних речовин у атмосферне повітря протягом 2016 р., % допустимого добового рівня


Квартальні скиди радіоактивних речовин у водойми протягом 2015 р. та 2016 р., % допустимого річного рівня


Середня індивідуальна доза опромінення персоналу АЕС, мЗв

ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ АЕС

Охорона та фізичний захист діючих об’єктів атомної галузі та інших ядерно та радіаційно небезпечних об’єктів НАЕК «Енергоатом», які використовують і зберігають ядерні та радіоактивні матеріали, в тому числі під час їх транспортування, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, котре відповідає рекомендаціям МАГАТЕ.


Відповідно до вимог Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» від 19 жовтня 2000 року N 2064-III, система фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання – це сукупність організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.


Фізичний захист – це діяльність у сфері використання ядерної енергії, спрямована на забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.


Сьогодні на атомних станціях України активно впроваджуються заходи з підвищення захищеності ядерних установок, що викликані сучасними загрозами, насамперед терористичними.


Фінансування цих проектів здійснюється за рахунок НАЕК «Енергоатом», однак паралельно проводиться відповідна робота щодо залучення іноземних інвестицій для приведення системи фізичного захисту АЕС до вимог кращих світових стандартів.


Починаючи з 2014 року, на українських атомних електростанціях діє посилений режим охорони та забезпечення фіз-захисту ядерних об'єктів. Згідно із чинним законодавством, охорону стратегічного підприємства здійснює військова частина Національної гвардії України. Особовий склад частини забезпечений необхідними спецзасобами для виконання поставлених завдань.


З урахуванням сьогоднішніх реалій без перебільшення можна сказати, що забезпечення фізичного захисту АЕС, їх ядерної та радіаційної безпеки – пріоритетні завдання національної безпеки.


Основними завданнями НАЕК «Енергоатом» у сфері фізичного захисту є:

 • Організація функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання з метою попередження диверсії, тероризму, крадіжки або будь-якого іншого незаконного їх вилучення, а також незаконного обігу.
 • Створення умов для досягнення цілей фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, направлених на зведення до мінімуму можливості несанкціонованого вилучення ядерного матеріалу, а також будь-яких умисних актів, які можуть прямо або побічно створити загрозу для здоров’я або безпеки населення, навколишнього природного середовища внаслідок радіації.
 • Формування та розвиток культури захищеності ядерних установок.

АВАРІЙНА ГОТОВНІСТЬ І РЕАГУВАННЯ

Безпека АЕС забезпечується за рахунок послідовної реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту на п'яти рівнях.


Аварійна готовність і реагування – останній з п’яти рівнів реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, на якому забезпечують56 Відповідно до НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій». :

 • установлення навколо АЕС санітарно-захисної зони і зони спостереження;
 • наявність аварійних планів, планів аварійного реагування, ефективність і готовність до реалізації яких періодично перевіряються під час протиаварійних тренувань і навчань;
 • будівництво протирадіаційних сховищ і кризових центрів.

Реалізацію заходів цього рівня забезпечує Система аварійної готовності та реагування (САР) ДП «НАЕК «Енергоатом» на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС.


Цю систему створено відповідно до рекомендацій МАГАТЕ, вимог ядерного законодавства України, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також законодавства країни у сфері цивільного захисту.


ДП «НАЕК «Енергоатом», АЕС та інші відокремлені підрозділи у його складі виконують у повному обсязі вимоги ядерного законодавства та законодавства у сфері цивільного захисту – в частині, що стосується їх зобов’язань і відповідальності щодорозробки та здійснення заходів аварійної готовності та реагування, цивільного захисту.


САР ДП «НАЕК «Енергоатом» - це взаємопов’язаний комплекс технічних засобів і ресурсів, організаційних, технічних та радіаційно-гігієнічних заходів, які здійснює експлуатуюча організація для досягнення мети аварійного реагування − попередження або зниження радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє середовище в разі аварії на АЕС, а також надзвичайної ситуації, що може бути нею викликана.

Загальна організаційна структура Системи аварійної готовності та реагування ДП «НАЕК «Енергоатом»


Основні завдання НАЕК «Енергоатом» з надзвичайних ситуацій:

 • мобілізація ресурсів експлуатуючої організації з метою надання допомоги аварійній АЕС, у тому числі силами інших АЕС;
 • координація дій ВП «Аварійно-технічний центр», ВП «Атомремонтсервіс» з надання допомоги аварійній АЕС;
 • організація допомоги аварійній АЕС з боку Міненерговугілля, інших центральних органів виконавчої влади;
 • взаємодія з Держатомрегулювання, Міненерговугілля, ДСНС, іншими центральними органами виконавчої влади.

Ієрархія аварійних планів:

План реагування на радіаційні аварії

Типовий аварійний план АЕС України

План аварійного реагування Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом»

Аварійні плани АЕС

Загальний порядок дій у випадку аварії на АЕС:

Виявлення ознак аварії Класифікація аварії Оповіщення Введення в дію аварійних планів Дії за аварійними планами Скасування дій за аварійними планами

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.57 Визначення: Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року N 5403-VI.

У НАЕК «Енергоатом» цивільний захист забезпечується відокремленими підрозділами Компанії, уповноваженими захищати персонал (працівників), території, навколишнє природне середовище і майно у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України – у мирний час, а також в особливий період.


Цивільний захист здійснюється за такими основними принципами:

 • гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоров'я та власності;
 • комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту;
 • пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я громадян;
 • максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
 • централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, статутної дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб;
 • гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом;
 • добровільності – у разі залучення громадян до здійснення заходів цивільного захисту, пов'язаних з ризиком для їхнього життя і здоров'я;
 • відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань цивільного захисту;
 • виправданого ризику та відповідальності керівників сил цивільного захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

КОМПЛЕКСНА (ЗВЕДЕНА) ПРОГРАМА З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ

Аварія на японській АЕС «Фукусіма» поставила новий виклик світовій спільноті: необхідність переоцінки та забезпечення безпеки АЕС при зовнішніх екстремальних природних впливах, у тому числі при впливах, характеристики яких перевищують проектні значення.


Після цієї аварії НАЕК «Енергоатом» провела позачергову переоцінку рівня безпеки енергоблоків АЕС з урахуванням можливих сценаріїв розвитку подій під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій, яка відповідала рекомендаціям Групи європейських регуляторів з питань ядерної безпеки (ENSREG). За результатами переоцінки Компанія додатково розробила заходи з підвищення рівня їх безпеки. Зведені заходи з підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій здійснюються на пілотних енергоблоках, після чого з урахуванням їх результатів – на інших енергоблоках АЕС.

Програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС, 2002–2020 рр.

2002-2005

Комплексна програма модернізації та підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій

2004-2010

Програма модернізації енергоблоків №2 Хмельницької АЕС та №4 Рівненської «після пуску»

2006-2010

Концепція підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних станцій

2011-2020

Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України


Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України (КзППБ) – основна програма з підвищення безпеки українських атомних електростанцій, затверджена Кабінетом Міністрів України. Фінансування заходів КзППБ передбачено за рахунок власних коштів НАЕК «Енергоатом» та кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку і Євратому в обсязі 600 млн євро.


Виконання заходів Програми забезпечить рівень безпеки енергоблоків АЕС України відповідно до міжнародних стандартів, дозволить удосконалити основні критерії ядерної безпеки, визначені нормами і правилами ядерної та радіаційної безпеки (зниження рівня ймовірності пошкодження активної зони реактора та аварійних викидів радіоактивних речовин), а також зменшити кількість відмов обладнання енергоблоків атомних електростанцій та їх позапланових зупинок. Крім цього, виконання КзППБ допоможе створити необхідні умови для прийняття рішень щодо можливості продовження строків експлуатації енергоблоків атомних електростанцій.


Заходи КзППБ реалізовуються на майданчиках всіх чотирьох діючих АЕС України:

 • заходи з підвищення проектної та експлуатаційної безпеки енергоблоків АЕС згідно з міжнародними зобов’язаннями України;
 • заходи, розроблені за результатами експлуатаційного досвіду;
 • протиаварійні заходи, спрямовані на запобігання аваріям, аналогічним аварії на АЕС «Фукусіма-1» (Японія). Серед них є заходи, що направлені на:
  • попередження зовнішніх екстремальних впливів та втрати функцій безпеки;
  • управління важкими аваріями (зокрема, заходи з розробки керівництв з управління важкими аваріями для кожного енергоблока АЕС України) та інші;
 • заходи, спрямовані на запобігання пожежам, своєчасне їх виявлення, локалізацію та ліквідацію;
 • заходи щодо заміни обладнання, яке відпрацювало свій ресурс, на сучасне.

У рамках КЗПБ залишилося виконати 612, з яких близько 200 заходів планується завершити у 2017 році58 Детальніше про виконання НАЕК «Енергоатом» заходів в рамках КзППБ http://www.atom.gov.ua/ua/actvts/integrated_security_program/46366-vikonannya_kompleksno_zvedeno_programi_pdvischennya_bezpeki_energoblokv_atomnih_elektrostantcyi_ukrani_u_vmu_kvartal__roku/ .


Серед умов кредитування європейських інституцій є реалізація Енергоатомом пакету екологічних і соціальних заходів. Один з таких заходів – проведення кожні 5 років екологічної оцінки реалізації КзППБ. Перша екологічна оцінка КзППБ була виконана у 2011 році незалежною міжнародною групою за участі експертів компанії Poyry, Українського центру екологічних та водних проектів та компанії АЕСКАР.


У 2016 році здійснено комплекс заходів для чергової екологічної оцінки КзППБ: проведення консультацій з громадськістю щодо масштабів екологічної оцінки та безпосереднє проведення екологічної оцінки, її громадське обговорення та оприлюднення остаточної редакції звіту (Детальніше про це читайте в розділі «Екологічна відповідальність»).


Метою КзППБ є:

 • Підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків атомних електростанцій та надійності їх роботи
 • Зменшення ризиків виникнення аварій на атомних електростанціях під час стихійного лиха або інших екстремальних ситуацій
 • Підвищення ефективності управління проектними і позапроектними аваріями на атомних електростанціях, мінімізація їх наслідків.

00 ЗАХОДІВ

ЗАПЛАНОВАНО ДО ВИКОНАННЯ У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КзППБ


0 ЗАХОДІВ

ВИКОНАНО СТАНОМ НА КІНЕЦЬ 2016 РОКУ

КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА КОЛЕКТИВНОМУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОМУ РІВНІ

Виробничі успіхи атомної генерації, що стабільно забезпечує більше половини виробництва електроенергії в Україні, в значній мірі обумовлені саме дотриманням принципів культури безпеки.


Формування сильної культури безпеки у відокремлених підрозділах Компанії дозволяє, якщо не повністю виключити, то значно мінімізувати можливість виникнення несприятливих подій, особливо тих, які пов’язані з людським фактором.


Досвід експлуатації атомних станцій показує, що причини виникнення аварій та інцидентів так чи інакше пов'язані з поведінкою людей (людським чинником), а саме – з їх ставленням до проблем безпеки. Тому у центрі уваги керівництва АЕС знаходяться, в першу чергу, людські ресурси, стиль та методи управління, соціально-психологічний клімат у виробничих колективах.


До процесу формування культури безпеки у Енергоатомі залучено весь персонал, починаючи з вищого адміністративного рівня. На АЕС працюють постійно діючі комітети з культури безпеки. Це колегіальні органи, що координують діяльність підрозділів атомної станції у частині підтримки та підвищення культури безпеки персоналу.


Усвідомлюючи важливість безпеки при експлуатації АЕС та враховуючи рекомендації МАГАТЕ, в НАЕК «Енергоатом» постійно проводяться заходи з формування, підтримки та підвищення рівня культури безпеки.


За оцінками експертів зі Всесвітньої асоціації операторів АЕС, НАЕК «Енергоатом» займає гідне місце в світовому атомному співтоваристві в плані забезпечення безпеки атомних електростанцій та організації розвитку культури безпеки. Кожна українська АЕС має приклади позитивної практики щодо культури безпеки, які відповідають кращому світовому досвіду, напрацьовані під час виконання міжнародних проектів, місій технічної допомоги, а також рекомендацій місій МАГАТЕ і ВАО АЕС60 ВАО АЕС – Всесвітня асоціація операторів АЕС. .


Компанія підтримує і стимулює формування культури безпеки як серед своїх співробітників, так і серед працівників інших організацій, які виконують роботи для АЕС.


Для досягнення в питанні культури безпеки рівня кращих світових компаній необхідно:

 • використання кращого міжнародного досвіду, адаптація його для АЕС Компанії і, за результатами апробації на пілотній станції, поширення його на інші атомні електростанції НАЕК «Енергоатом»;
 • вдосконалення і поширення на всі підрозділи вже існуючої в НАЕК «Енергоатом» позитивної практики (власні розробки, досвід, набутий під час виконання міжнародних проектів, результати місій МАГАТЕ і ВАО АЕС, відряджень персоналу на зарубіжні АЕС, усунення зауважень інспекцій регулюючих органів та ін.).

З метою визначення цілей, задач, оптимізації робіт із впровадження принципів культури безпеки при експлуатації атомних електростанцій Енергоатома, обміну досвідом, оцінки поточного рівня культури безпеки на АЕС, а також для розгляду, затвердження та подальшого контролю виконання програми конкретних дій АЕС та Компанії в цілому, в НАЕК «Енергоатом» створена Рада з культури безпеки.


Культура безпеки – набір правил і особливостей діяльності організацій та окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки атомних станцій як таким, що мають найвищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх значущістю59 НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій», за визначенням МАГАТЕ. .


Кожна АЕС України має приклади позитивної практики щодо культури безпеки, які відповідають кращому світовому досвіду.

Основними задачами Ради з культури безпеки є:

Формування цілей і задач із забезпечення культури безпеки

Прийняття програми конкретних дій, направлених на розвиток культури безпеки

Оцінка стану культури безпеки у ВП АЕС та НАЕК «Енергоатом» в цілому

Оцінка стану реалізації програми конкретних дій

Розгляд проблемних питань системного характеру із запровадження принципів культури безпеки у ВП АЕС та НАЕК «Енергоатом» в цілому, прийняття відповідних рішень щодо коректувальних заходів

Прийняття рішень щодо виділення/розподілу ресурсів, необхідних для забезпечення робіт, повязаних з культурою безпеки

Прийняття рішень із стратегічних, ключових напрямків розвитку культури безпеки

Оцінка ефективності діяльності керівників, відповідальних за забезпечення і розвиток культури безпеки

У Компанії також працюють Комітети з культури безпеки АЕС, які формують стратегічні напрямки розвитку культури безпеки та аналізують їх досягнення.


З метою підвищення безпеки АЕС в НАЕК «Енергоатом» створена робоча група з культури безпеки, одним із завдань якої є поширення на всіх атомних станціях України вже існуючого позитивного досвіду з культури безпеки, а також її подальше вдосконалення.


З ініціативи Енергоатома раз на два роки проводиться Міжнародна науковопрактична конференція з культури безпеки, метою якої є підтвердження прихильності оператора ядерних установок до безпеки АЕС і її пріоритету над виробничими і економічними цілями, а також забезпечення ефективного обміну внутрішнім і зовнішнім досвідом, інформацією з питань підвищення рівня культури безпеки. В конференції окрім співробітників Компанії беруть участь представники органів виконавчої влади, наглядових органів, наукових організацій, підрядних організацій, міжнародних організацій (ВАО АЕС, МАГАТЕ та ін.), фахівці в області атомної енергетики України та зарубіжжя, викладачі профільних навчальних закладів. За результатами перевірки культури безпеки на АЕС НАЕК «Енергоатом» у 2016 році, однією із цілей якої було визначення позитивної практики та виявлення невідповідностей по кожному напряму, комісіями було виявлено та надано:

 • 78 прикладів позитивної практики
 • 209 невідповідностей
 • 23 рекомендації.

Вперше у 2016 році в Компанії запроваджено досвід позитивних практик, виявлених в ході попередніх перевірок. На підставі циклу перевірок культури безпеки в 2014 році була запропонована для розгляду 101 позитивна практика, яка була розглянута кожною АЕС. 51 позитивну практику було відібрано для подальшого впровадження.


Кожна українська АЕС має приклади позитивної практики щодо культури безпеки, які відповідають кращому світовому досвіду, напрацьовані під час виконання міжнародних проектів, місій технічної допомоги, а також рекомендацій місій МАГАТЕ і ВАО АЕС для усунення «слабких сторін експлуатації», та власні розробки.


Позитивний досвід АЕС з підвищення культури безпеки

Запорізька АЕС

ЗАЕС отримала значний досвід підготовки персоналу під час міжнародного проекту «Створення національного центру підготовки ремонтного і керівного персоналу Енергоатома на базі НТЦ Запорізької АЕС». Проект реалізовано в рамках програми міжнародного технічного співробітництва між Європейським Союзом і Україною «Інструмент співробітництва з ядерної безпеки» (ІСЯБ). У цьому проекті поєднані два самостійних проекти: створення Центру підготовки ремонтного персоналу НАЕК «Енергоатом» (ЦПРП) і створення Центру підготовки керівників НАЕК «Енергоатом».


Южно-Українська АЕС

На ЮУАЕС завершено виконання проекту «Підвищення безпеки атомних станцій за рахунок поглибленого розуміння впливу «людського фактора». Його впровадження здійснюється в рамках програми «м’якої» допомоги ІСЯБ. У 2013 році на ЮУАЕС стартував проект, який передбачає передачу міжнародних напрацювань щодо впливу «людського фактора» на безпеку енергоблоків, ознайомлення вищої ланки керівництва АЕС з кращими практиками, розробку єдиної бази даних з обліку подій, пов’язаних з «людським фактором». На АЕС впроваджена й успішно застосовується система виявлення та усунення невідповідностей «ОКО». Вона надає кожному працівникові не лише право, а й практичну можливість безпосередньо брати участь у наведенні експлуатаційного порядку шляхом запису зауважень та пропозицій до центральної бази даних.


Рівненська АЕС

З 2014 р. РАЕС розпочала реалізацію підпроекту програми ІСЯБ «Удосконалення процесів управління інформацією про конфігурацію обладнання діючих АЕС» за проектом «Спільна програма в галузі ядерної безпеки, яка спрямована на підвищення рівня експлуатаційної безпеки, дотримання норм безпеки та ефективності використання кадрового потенціалу НАЕК «Енергоатом» і її атомних електростанцій».


Хмельницька АЕС

ХАЕС є пілотною для виконуваного НАЕК «Енергоатом» з грудня 2011 р. спільного з Єврокомісією проекту «Удосконалення управління культурою безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» і на його АЕС». За проектом проведено аналіз кращої практики управління культурою безпеки на АЕС, виконано порівняльний аналіз і узагальнення існуючих підходів і методів управління культурою безпеки на АЕС і в цілому по Компанії, допрацьовані навчальні матеріали з культури безпеки за виявленими зауваженнями з урахуванням системного підходу до навчання, розробляються програми конкретних дій, спрямованих на підвищення культури безпеки в НАЕК «Енергоатом», які плануються і виконуються постійно, та передбачається розроблення стандарту ДП «НАЕК «Енергоатом» з культури безпеки.


Програми підготовки основного персоналу містять розділи з культури безпеки. Розроблено навчально-методичні матеріали. За їх допомогою ведеться навчання різних категорій працівників. Обов'язкове навчання з культури безпеки проходить і щойно прийнятий персонал.


На рівні підрозділів атомних станцій організоване проведення партнерських взаємоперевірок. Регулярно проводиться самооцінка підрозділів АЕС з культури безпеки за програмами, розробленими з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ. За її результатами з'ясовується стан культури безпеки в підрозділах, за необхідності розробляються та впроваджуються корегуючі заходи.


Оцінку культури безпеки оперативного персоналу постійно проводить Дирекція з нагляду за безпекою Компанії. Крім цього, проводиться оцінка стану культури безпеки на АЕС в рамках проведення місій OSART (Operating Safety Analysis Review Team) МАГАТЕ, під час яких експерти перевіряють питання експлуатаційної, проектної безпеки, поводження з радіоактивними матеріалами тощо. У 2009 році в НАЕК «Енергоатом» було ухвалене рішення поставити діяльність з формування та підвищення культури безпеки на постійну планову основу і здійснювати її за спеціально розробленими Програмами конкретних дій.


За період із 2009 року у ДП «НАЕК «Енергоатом» було розроблено та виконано чотири Програми підвищення рівня культури безпеки (2009–2010 рр., 2011–2012 рр., 2013–2014 рр., 2015–2016 рр.).


При розробці Програми на 2015–2016 рр. було переглянуто її структуру і враховано вимоги введених в дію у 2012 році нормативних документів «Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії» і «Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)», що дало можливість розробити більш цілеспрямовані та конкретні заходи.


Реалізація Програми на 2015–2016 роки доповнила і систематизувала багаторічний досвід НАЕК «Енергоатом» з формування культури безпеки і продовжила роботу щодо послідовного підвищення її рівня. Головними досягненнями впроваджених в Енергоатомі Програм є визначення та встановлення в Компанії комплексу постійних заходів, виконання яких сприяє поліпшенню її здатності підтримувати культуру безпеки.

СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ

ДП «НАЕК «Енергоатом» встановлює пріоритет життя і здоров’я своїх працівників і бере на себе повну відповідальність за створення на робочих місцях у кожному структурному підрозділі належних, безпечних і здорових умов праці, що є основою державної політики у сфері охорони праці.


У Компанії функціонує система управління охороною праці і впроваджується політика в цій сфері, які орієнтовані на провідний досвід провідних світових організацій, що працюють в галузі використання ядерної енергії.

Основні цілі (завдання) НАЕК «Енергоатом» у сфері охорони праці, шляхи їх досягнення і очікувані результати

Цілі (завдання)

Шляхи досягнення цілей

Очікувані результати

1

Створення на робочих місцях у кожному структурному підрозділі належних безпечних і здорових умов праці згідно з вимогами законодавства з охорони праці

Забезпечення функціонування системи управління охороною праці в ДП «НАЕК «Енергоатом»

Забезпечення прав працівників Компанії у сфері охорони праці

2

Фінансування діяльності з охорони праці згідно з чинним законодавством

Забезпечення фінансування заходів та засобів з охорони праці у відокремлених підрозділах Компанії згідно з Переліком, затвердженим постановою КМУ від 27.06.2003 No994, у розмірі, передбаченому Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом»

Поліпшення умов праці, забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці працівникам Компанії

3

Поліпшення умов праці на робочих місцях, попередження випадків виробничого травматизму та професійних захворювань

Розробка спільно з профспілковими комітетами відокремлених підрозділів Компанії «Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям». Забезпечення їх виконання та фінансування у розмірі, передбаченому Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом»

Зниження рівня виробничого травматизму і профзахворюваності, поліпшення умов праці персоналу на робочих місцях

4

Підготовка персоналу згідно з чинним законодавством з охорони праці

Проведення навчання, перевірки знань, підвищення кваліфікації працівників Компанії з питань охорони праці згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Зменшення кількості порушень персоналом Компанії вимог нормативно-правових актів з охорони праці

5

Забезпечення придбання, комплектування, утримання і своєчасної видачі працівникам сучасних засобів індивідуального та колективного захисту, постачання знаків безпеки, табличок, сигнальних стрічок та інших засобів наглядної агітації згідно з вимогами чинного законодавства

Забезпечення закупівлі (у тому числі централізованої) для відокремлених підрозділів Компанії спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального і колективного захисту, знаків безпеки, табличок, сигнальних стрічок та інших засобів наглядної агітації

Захист працівників Компанії від впливу шкідливих та небезпечних факторів

Забезпечення працюючих засобами захисту вищого ґатунку за оптимальними цінами

Зниження кількості нещасних випадків через незабезпечення персоналу засобами індивідуального та колективного захисту

6

Забезпечення надання пільг і компенсацій, поліпшення умов праці, виведення персоналу зі шкідливих та небезпечних умов праці

Проведення атестації робочих місць за умовами праці у відокремлених підрозділах Компанії згідно з графіками

Забезпечення пільг і компенсацій та виведення персоналу зі шкідливих і небезпечних умов праці завдяки поліпшенню умов праці на робочих місцях

7

Забезпечення постійного контролю за станом безпеки і умов праці

Проведення щоденних обходів робочих місць за умовами праці, планових, цільових і позачергових перевірок стану охорони праці у відокремлених підрозділах Компанії

Забезпечення щоквартальної звітності з цих питань

Поліпшення стану безпеки на робочих місцях, оперативне вжиття необхідних заходів

8

Аналіз стану охорони праці в Компанії

Здійснення щоквартального аналізу стану охорони праці у відокремлених підрозділах Компанії;

Розробка узагальнених по Компанії звітів з питань охорони праці

Аналіз стану охорони праці та вжиття необхідних заходів щодо його поліпшення

9

Розслідування нещасних випадків та профзахворювань згідно з вимогами чинного законодавства. Усунення причин нещасних випадків та профзахворювань. Забезпечення соціального захисту працівників, відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, а також випадків невиробничого травматизму, що сталися з працівниками Компанії, згідно з вимогами чинного законодавства

Розробка та виконання профілактичних заходів

Надання потерпілим на виробництві передбаченої законодавством допомоги

Зниження рівня травматизму і профзахворюваності, розробка та вжиття необхідних заходів. Соціальний захист потерпілих від нещасних випадків на виробництві, відшкодування шкоди потерпілим

10

Здійснення пропаганди безпечних методів праці, виховання прихильності працівників Компанії охороні праці

Проведення Днів охорони праці, змагань бригад з безпечного виконання робіт, конкурсів на звання «Кращий за професією», «Краща бригада» тощо, з відзначенням та заохоченням працівників за прихильність культурі безпеки та охороні праці

Поліпшення стану безпеки, зниження виробничого травматизму, дотримання працюючими вимог нормативно-правових актів з охорони праці

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОЮ БЕЗПЕКОЮ

Система управління НАЕК «Енергоатом» (у тому числі управління охороною праці, нагляд за забезпеченням ядерної, радіаційної, технічної безпеки, охороною довкілля) описана «Загальною настановою з інтегрованої системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом» – основоположним документом, який інтегрує діючі в Компанії вимоги до системи управління з урахуванням міжнародних стандартів ISO 9001.


У 2016 році Енергоатом за результатами конкурсних торгів уклав договір з ННДІ промислової безпеки та охорони праці щодо розробки системи управління охороною праці НАЕК «Енергоатом» на основі ДСТУ OHSAS 18001:2010. І та ІІ етапи, виконані відповідно до календарного плану робіт.


У листопаді 2016 року за результатами аудиту, проведеного міжнародною аудиторською групою ТОВ «Інтернешнл Менеджмент Сервіс» (представник сертифікаційного органу TÜV NORD CERT GmbH (Німеччина) в Україні), підтверджено відповідність інтегрованої системи управління НАЕК «Енергоатом» та відокремлених підрозділів Компанії трьом міжнародним стандартам – EN ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги»; EN ISO 14001:2004 «Системи екологічного управління. Вимоги і рекомендації по застосуванню»; BS OHSAS 18001:2007 «Система управління гігієною і безпекою праці». Термін дії сертифікату – три роки.


23 фахівця Енергоатома отримали у 2016 році сертифікати внутрішніх аудиторів, які дають їм право проводити внутрішні аудити системи управління гігієною та безпекою праці на АЕС.

НАЕК «Енергоатом» застосовує систему управління гігієною та безпекою праці згідно зі стандартом OHSAS 18001:2007 для наступних сфер діяльності:

Виробництво електричної та теплової енергії

Виконання ремонтних, монтажних та реконструкційних робіт

Розробка, проектування та виготовлення обладнання, пристроїв та спеціальних засобів

Інженерна підтримка та капітальне будівництво

Науково-технічна підтримка

Забезпечення та управління ресурсами

Забезпечення постійної готовності до швидких дій у разі виникнення ядерних та радіаційних аварій


Сертифікація системи управління на відповідність міжнародним стандартам реалізовується у рамках Плану екологічних і соціальних заходів КзППБ.

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», витрати на охорону праці повинні становити не менше 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік. Колективний договір НАЕК «Енергоатом» на 2016 рік передбачав фінансування витрат на охорону праці у відокремлених підрозділах Компанії, де існують важкі та небезпечні виробничі фактори, у розмірі не менше 7% від фонду оплати праці НАЕК «Енергоатом» за 2015 рік, а в інших відокремлених підрозділах – згідно з чинним законодавством.


Витрати на охорону праці в 2016 році склали 6,44% від фонду оплати праці ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2015 рік.


У НАЕК «Енергоатом» щорічно спільно з профспілковими комітетами розробляються Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям (Комплексні заходи з охорони праці).


За 2016 рік у НАЕК «Енергоатом» виконано 78 комплексних заходів з охорони праці вартістю 26,7 млн грн.


0,1 МЛН ГРН

ВИТРАТИ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА ОХОРОНУ ПРАЦІ У 2016 РОЦІ

Витрати ДП «НАЕК «Енергоатом» на охорону праці, 2014-2016 рр., млн грн

ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ


Заходи для попередження виробничого травматизму в НАЕК «Енергоатом»:

 • Щомісяця проводяться Дні охорони праці, комплексні та цільові перевірки стану охорони праці в підрозділах, в станційних газетах друкуються матеріали з питань охорони праці, в підрозділах встановлені інформаційні стенди з матеріалами з питань охорони праці.
 • Проводиться обов’язкове опрацювання з персоналом причин і обставин усіх нещасних випадків невиробничого характеру.
 • Проводиться аудит підрядних організацій для підтвердження можливості виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.
 • Знижується преміальний фонд підрозділам, що мають системні, неодноразово повторювані порушення з охорони праці.
 • Організоване ознайомлення в онлайн режимі станційної комп’ютерної мережі з виявленими зауваженнями з охорони праці.
 • Перед початком ремонтів на енергоблоках АЕС видаються накази генерального директора «Про проведення профілактичної роботи з охорони праці в період ремонтної кампанії 2016 року», в яких розроблені заходи, що забезпечують безпечне проведення робіт.
 • Ведеться постійний контроль за дотриманням правил дорожнього руху на автомобільних дорогах по маршруту перевезення персоналу «місто – АЕС – місто».

У НАЕК «Енергоатом» ведеться постійна робота щодо попередження виробничого травматизму та профзахворювань, виявлення, оцінки та мінімізації виробничих ризиків.


Усі випадки виробничого травматизму працівників НАЕК «Енергоатом» ретельно розслідуються відповідно до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. За результатами розслідування розробляються і виконуються відповідні заходи щодо усунення причин, які призвели до наявності нещасних випадків та попередження аналогічних випадків травматизму.

Виробничий травматизм у НАЕК «Енергоатом», 2014–2016

Назва підприємства

Кількість нещасних випадків

Коефіцієнт частоти нещасних випадків

Коефіцієнт тяжкості нещасних випадків

усього

з них смертельних

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

ДП «НАЕК «Енергоатом»

4

3

8

0

0

0

0,11

0,09

0,23

40,5

105,0

34,5

У 2016 році в Компанії зареєстровано 8 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом:

 • ВП «Запорізька АЕС» – 4 випадки;
 • ВП «Атоменергомаш» – 2 випадки;
 • ВП «Рівненська АЕС» – 1 випадок;
 • ВП «Атомремонтсервіс» – 1 випадок.

Професійних захворювань та аварій в НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік не зареєстровано, так само, як і за 2015 рік.


Причини нещасних випадків у 2016 році:

 • порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі невиконання посадових обов'язків і вимог інструкції з охорони праці;
 • порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування машин, механізмів;
 • конструктивні недоліки деталей механізмів;
 • залучення до роботи працівників не за спеціальністю;
 • незадовільний стан здоров'я;
 • незадовільний стан території;
 • особиста необережність.

Інформація про нещасні випадки з працівниками Компанії надавалася оперативно всім відокремленим підрозділам, керівництву Компанії, Міненерговугілля України, а також у зведених по ДП «НАЕК «Енергоатом» квартальних звітах за результатами роботи з охорони праці. Звіти надсилалися у всі відокремлені підрозділи Компанії для опрацювання з персоналом обставин і причин нещасних випадків з метою недопущення аналогічних порушень.

НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ РОБОТИ АЕС

Навчання безпечним методам роботи персоналу НАЕК «Енергоатом», вивчення нормативної бази з охорони праці є важливим фактором як для загальної освіти працівників, так і для зменшення ризиків отримання ними виробничих травм і травм побутового характеру.


Персонал АЕС проходить навчання з питань охорони праці за відповідними програмами. Залежно від базового рівня підготовки та кваліфікації працівників розробляються індивідуальні програми підготовки, а також програми підготовки за професією чи за сумісною професією.


У Дирекції НАЕК «Енергоатом» допуск до роботи персоналу здійснюється після проходження ним навчання та перевірки знань правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки. У відокремлених підрозділах персонал також допускається до самостійної роботи після проходження відповідної перевірки знань.


Протиаварійні та протипожежні тренування є однією з форм підготовки та підтримання кваліфікації персоналу. Вони проводяться з метою формування і перевірки готовності працівників Компанії до виконання своїх обов’язків у позаштатних ситуаціях різного виду і рівня (порушення нормальної експлуатації; аварійні ситуації; аварії, включаючи позапроектні аварії; загоряння та пожежі).


В умовах осінньо-зимового періоду 2016–2017 рр. проведені протипожежні та протиаварійні тренування щодо дій оперативного персоналу при зниженні частоти в енергосистемі, при різкому зниженні температури та посиленні вітру до ураганного, при знеструмленні ВРУ-330 (750) кВ внаслідок урагану.


До оперативного персоналу АЕС висуваються додаткові вимоги з кваліфікації, професійного відбору та підготовки на посаду. Такий персонал проходить протиаварійні тренування згідно з «Методикою по підготовці, організації та проведенню протиаварійних тренувань у відокремлених підрозділах НАЕК «Енергоатом» та розробленими у ВП АЕС відповідними положеннями з організації та проведення протиаварійних тренувань і положеннями про підготовку та оцінку спільних загальностанційних протиаварійних тренувань.


Протиаварійні тренування на ВП «Аварійно-технічний центр» у 2016 році

Всього 502 протиаварійних тренування аварійних бригад, з них:

 • 9 комплексних протиаварійних тренувань
 • 2 комплексні протипожежні тренування
 • 1 спільне командно-штабне загальностанційне протиаварійне тренування з виїздом на ХАЕС.

Загальні витрати на тренування склали 32,8 тис. грн.


1,1 МЛН ГРН

ВИТРАТИ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У 2016 РОЦІНавчання з протипожежної безпеки на ЮУАЕС

У серпні-вересні 2016 року на ЮУАЕС були організовані курси спеціального навчання для адміністративного складу, керівників підрозділів, відповідальних за забезпечення пожежної безпеки атомної станції, а також персоналу цехів станції, задіяного в роботах з технічного обслуговування та підтримки в справному стані систем протипожежного захисту.


Заняття проводили викладачі Інституту післядипломної освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій.


Мета навчального курсу – підвищення кваліфікації персоналу АЕС, який забезпечує підтримку та обслуговування протипожежних систем підприємства, а також знайомство з сучасними методами технічного обслуговування цих систем і їх перспективним розвитком. Під час лекцій і практичних занять надаються теоретичні та практичні знання в царині проектування протипожежних систем, монтажу та технічного обслуговування діючих на атомній станції протипожежних систем і спеціального протипожежного обладнання. На заняттях передається також позитивний досвід роботи інших АЕС.

«Ми з колегами ставимо за мету не просто довести до відома наших слухачів регламентні положення пожежної безпеки атомної станції, а й пояснити діючі норми та вимоги до протипожежних систем безпеки і обладнання, розповісти про сучасні методи їх технічного обслуговування та перевірки працездатності, поділитися досвідом роботи інших вітчизняних і зарубіжних підприємств у цій сфері. Безумовно, забезпечення високого рівня пожежної безпеки вимагає великих організаційних, технічних і економічних витрат, проте вони виправдані, оскільки протипожежна безпека атомної станції стоїть поряд з радіаційною, ядерною, екологічною та технологічною безпекою».


Олександр Воробйов, керівник групи викладачів, доцент кафедри інженерного забезпечення Інституту післядипломної освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

По закінченню навчання проводиться тестування та іспит. За позитивних результатів іспитів відбувається вручення слухачам свідоцтва про проходження спеціального курсу, що дозволятиме їм виконувати протипожежні роботи.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

У Енергоатомі підвищення кваліфікації відбувається протягом усієї трудової діяльності працівників і має послідовний розвиваючий характер.


Професійна підготовка персоналу відокремлених підрозділів проводиться, як правило, у навчально-тренувальних центрах АЕС і ВП «Атомремонтсервіс» та на робочих місцях. Серед форм навчання переважають аудиторне теоретичне навчання, навчання на макетах, стендах, тренажерах і полігонах, навчання в лабораторіях і майстернях, навчання на робочому місці та навчання з використанням автоматизованих навчальних систем.


Крім цього, Компанія проводить тренажерне навчання персоналу для відпрацювання навичок прийняття рішень, відпрацювання навичок групової роботи та для контролю кваліфікації персоналу.


Тренажерне навчання проходить персонал певних посад, при цьому ліцензований персонал навчається на повномасштабних тренажерах енергоблоків. Під час тренажерного навчання, крім тренажера та інших технічних засобів навчання, застосовується відповідна технологія навчання. Вона включає організацію та підготовку занять, їх психолого-педагогічний супровід, проведення тренажерних сеансів, розбір, оцінку і коригування навчального процесу, що дозволяє контролювати досягнення цілей навчання.

Ліцензований персонал, який повністю забезпечує безпечну експлуатацію енергоблоків АЕС НАЕК «Енергоатом», осіб

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ

Насущним питанням для Дирекції НАЕК «Енергоатом» та відокремлених підрозділів Компанії є підтримка здоров'я своїх працівників на належному рівні та своєчасне виявлення захворювань. Це особливо важливо з огляду на те, що робота працівників атомної галузі часто пов’язана з підвищеною небезпекою, в тому числі радіаційною.


ДП «НАЕК «Енергоатом» має на меті збереження здоров'я та працездатності персоналу АЕС та інших відокремлених підрозділів Компанії.


Енергоатом проводить постійну роз’яснювальну роботу серед персоналу про життєву необхідність уважного ставлення до власного здоров’я, об’єктивної оцінки стану самопочуття, своєчасного звернення до лікаря за допомогою.


У відокремлених підрозділах НАЕК «Енергоатом», де виконуються роботи з підвищеною небезпекою, впроваджуються механізми психофізіологічної експертизи (психофізіологічного обстеження) працівників. Зокрема, частина персоналу пройшла психофізіологічну експертизу на базі навчально-тренувальних центрів АЕС, для інших співробітників психофізіологічну експертизу провели представники Експертно-технічного центру Держпраці та регіональних центрів психофізіологічної експертизи працівників.


Психофізіологічна експертиза проводиться з метою:

 • забезпечення безпеки, надійності та ефективності експлуатації АЕС за рахунок оптимізації кадрового персоналу;
 • зниження трудових втрат і профілактики нещасних випадків;
 • добору осіб, які за станом професійно важливих психофізіологічних якостей здатні опанувати професію та ефективно виконувати свої обов’язки;
 • трудового довголіття персоналу.

Рішення про професійну придатність кандидата до оперативної роботи приймає комісія з професійного відбору з урахуванням рекомендацій відділу кадрів, вхідного контролю знань, результатів співбесіди з керівником структурного підрозділу, до якого поступає на роботу кандидат, та висновку з психофізіологічного обстеження.


0,8 МЛН ГРН

НАПРАВИЛА НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА МЕДОГЛЯД ПРАЦІВНИКІВ У 2016 РОЦІ00 ПРАЦІВНИКІВ

ПРАЦІВНИКІВ ПРОЙШЛИ МЕДОГЛЯД У 2016 РОЦІ

ПЛАНИ НА 2017 РІК ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

Усвідомлюючи важливість безпеки експлуатації АЕС та враховуючи рекомендації МАГАТЕ, ДП «НАЕК «Енергоатом» постійно займається формуванням, підтримкою та підвищенням рівня культури безпеки. Всі ці заходи мають на меті створення атмосфери прихильності персоналу до безпеки, усвідомлення особистої відповідальності за безпеку та дотримання принципів культури безпеки.


Для забезпечення безпечної експлуатації АЕС, а також для підвищення рівня безпеки та ефективності роботи атомних станцій у планах на 2017 рік передбачається наступне:

 • забезпечення виконання графіка планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків на 2017 рік;
 • реалізація заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України відповідно до Плану-графіка на 2017 рік;
 • виконання запланованих на 2017 рік заходів з продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків;
 • забезпечення реалізації програм підвищення ефективності діяльності НАЕК «Енергоатом» у запланованих на 2017 рік обсягах, зокрема:
  • «Програми підвищення ефективності експлуатації АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»;
  • «Програми підвищення потужності діючих енергоблоків АЕС»;
  • «Плану дій з підвищення надійності парогенераторів і конденсаторів турбоустановок АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на період 2014–2020 рр.»;
  • «Програми вирішення галузевих задач щодо технічного обслуговування і ремонту в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2014–2017 роки»;
  • забезпечення фізичного захисту АЕС та виконання запланованих відповідно до ядерного законодавства заходів.

У 2017–2018 рр. буде впроваджуватися п’ята Програма підвищення рівня культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом». Окрім нових заходів, документ включає заходи «Плану конкретних заходів, спрямованих на вдосконалення і управління культурою безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом», який був розроблений за результатами проекту програми ІСЯБ 2009 року U1.05 / 09 T5 «Допомога в розробці програми щодо вдосконалення культури безпеки на АЕС».


Заходи цього плану передбачають послідовне і поетапне впровадження рекомендацій, наданих консультантом (компанія Iberdrola). Ці рекомендації використовують кращу міжнародну практику і враховують досвід провідних західних АЕС і операторів з управління змінами при впровадженні нової практики управління культурою безпеки.


Документ також передбачає заходи щодо створення в Компанії культури «непокарання» («необвинувачення»). Очікується, що ці заходи сприятимуть підвищенню ефективності процесу обліку і зниженню кількості подій низького рівня і нерозвинених подій на атомних електростанціях НАЕК «Енергоатом».


Передбачається, що реалізація Програми на 2017–2018 роки доповнить і систематизує багаторічний досвід роботи НАЕК «Енергоатом» з формування культури безпеки і сприятиме послідовному підвищенню її рівня.


На період 2017–2018 років у НАЕК «Енергоатом» вперше буде введено в дію «Зведену програму з покращення управління людськими та організаційними факторами та зниження кількості помилкових дій персоналу АЕС». Зведена програма містить заходи діючих в Компанії планів і програм, а також нові заходи, розроблені за результатами вивчення кращої світової практики, рекомендацій ВАО АЕС, МАГАТЕ й інших міжнародних організацій.


Цілями реалізації цієї програми є:

 • покращення управління людськими та організаційними факторами у НАЕК «Енергоатом»;
 • розвиток і вдосконалення напрямків діяльності в Компанії, які безпосередньо впливають на правильність дій персоналу АЕС;
 • зниження кількості порушень в роботі АЕС, пов’язаних з помилками персоналу та організаційними недоліками.