© 2017 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

ДОДАТОК 5

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ, 2014-2016 рр.

ПЕРСОНАЛ

Середньооблікова кількість працівників Компанії, 2014-2016, осіб

Підприємство

Середньооблікова чисельність працівників Компанії, осіб

2014

2015

2016

ДП «НАЕК «Енергоатом»

34 508

34 253

34 186

Середньомісячна заробітна плата у ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, грн.

Підприємство

2014

2015

2016

ДП «НАЕК «Енергоатом»

9 930

10 324

12 943

Облікова кількість працівників ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, осіб

Підприємство

Облікова чисельність працівників Компанії (станом на кінець 2016 року), осіб

2014

2015

2016

ДП «НАЕК «Енергоатом»

35 149

35 186

34 950

Підготовка персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, людино-курсів (початок)

Підприємство

2014 рік

Види навчання

Первинна професійна підготовка

Перепідготовка

Підтримання кваліфікації

Спеціальне навчання

Підвищення кваліфікації

Всього навчання у 2015 році

Запорізька АЕС

430

411

4 898

11 706

3 265

20 710

Рівненська АЕС

849

56

5 408

6 674

3 650

16 637

Южно-Українська АЕС

229

257

6 118

5 272

1 959

13 835

Хмельницька АЕС

361

27

3 319

9 805

789

14 301

Атомремонтсервіс

14

0

76

2 304

72

2 466

Атоменергомаш

Дирекція

213

213

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

1 883

751

19 819

35 761

9 948

68 162

Підготовка персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, людино-курсів (продовження)

Підприємство

2015 рік

Види навчання

Первинна професійна підготовка

Перепідготовка

Підтримання кваліфікації

Спеціальне навчання

Підвищення кваліфікації

Всього навчання у 2015 році

Запорізька АЕС

271

177

4 918

10 896

3 378

19 640

Рівненська АЕС

815

81

5 405

16 214

2 817

25 332

Южно-Українська АЕС

352

203

6 186

6 584

1 358

14 683

Хмельницька АЕС

404

135

5 345

10 292

1 304

17 480

Атомремонтсервіс

49

0

537

2 497

43

3 126

Атоменергомаш

Дирекція

195

195

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

1 891

596

22 391

46 483

9 095

80 456

Підготовка персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, людино-курсів (продовження)

Підприємство

2016 рік

Види навчання

Первинна професійна підготовка

Перепідготовка

Підтримання кваліфікації

Спеціальне навчання

Підвищення кваліфікації

Всього навчання у 2016 році

Запорізька АЕС

311

187

5 178

9 947

3 724

19 347

Рівненська АЕС

935

43

5 703

16 572

3 404

26 657

Южно-Українська АЕС

362

134

5 780

6 377

2 008

14 661

Хмельницька АЕС

496

44

4 066

11 577

1 335

17 518

Атомремонтсервіс

37

21

448

2 609

50

3 165

Атоменергомаш

Дирекція

238

238

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

2 141

429

21 175

47 082

10 759

81 586

Структура підготовки персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, людино-курсів

Формат навчання

Структура підготовки персоналу

2014

2015

2016

Навчально-тренувальні центри

51 027

53 037

53 952

Інші підрозділи АЕС

14 023

23 578

23 088

Сторонні організації

3 112

4 971

3 416

Всього

68 162

81 586

80 456

Витрати на підготовку персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, тис. грн.

Вид витрат

Витрати на підготовку персоналу, тис. грн.

2014

2015

2016

Оснащення ТЗН

2 735,7

16 585,4

25 917,3

Ліцензування

43,8

44,7

34,8

Перепідготовка та підвищення кваліфікації

4 854,4

6 837,3

8 335,6

Розвиток НТЦ

8 827,3

743,5

2 944,6

Всього

16 461,2

24 210,9

37 232,3

Облікова кількість штатних працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» по категоріям, віковим категоріям та за гендерною ознакою, 2014-2016, осіб

Категорії

2014

2015

2016

Керівники

4 873

4 891

4 870

Професіонали

7 361

7 513

7 588

Фахівці

1 669

1 657

1 629

Технічні службовці

368

357

357

Кваліфіковані робітники

19 600

19 471

19 046

Найпростіші професії

1 278

1 297

1 460

Всього

35 149

35 186

34 950

Вікові категорії

2014

2015

2016

Всього осіб, віком до 35 років

9 490

9 069

8 689

Всього осіб, віком від 35 до 50 років

14 160

14 123

14 055

Всього осіб віком від 50 років і більше

11 499

11 994

12 206

Всього

35 149

35 186

34 950

Гендерна ознака

2014

2015

2016

чоловіків

23 480

23 499

23 345

жінок

11 669

11 687

11 605

Всього

35 149

35 186

34 950

Працівники ДП «НАЕК «Енергоатом», які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, 2014-2016, осіб

2014

2015

2016

Працівники, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, в т.ч.

827

784

780

чоловіки

20

14

19

жінки

807

770

761

Студенти, які пройшли практику на виробництві ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, осіб

Вид практики

Студенти, які пройшли практику на виробництві Компанії, осіб

2014

2015

2016

Виробнича практика

516

505

471

Переддипломна практика

347

331

255

Всього

863

836

726

Тип навчальних закладів

Студенти, які пройшли практику на виробництві Компанії, осіб

2014

2015

2016

ВНЗ

506

462

442

Учні ПТУ

357

347

284

Всього

863

836

726

Витрати ДП «НАЕК «Енергоатом» на соціальний розвиток за рахунок тарифу за 2014-2016, млн грн.

Статті витрат

2014

2015

2016

Утримання і експлуатація об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

139,0

129,6

104,8

Фінансування переданих об'єктів СКБ за договорами супроводження

0,8

0,0

1,2

Відрахування профкому

22,1

29,7

66,5

Проведення культурно-освітніх, оздоровчих заходів та інших масових заходів

2,0

1,8

0,2

Оздоровлення працівників

2,1

1,6

1,6

Інші соціальні пільги, передбачені законодавством, колективною угодою або надані за спільними рішеннями адміністрації та профспілок

42,4

35,0

25,5

Нарахування єдиного внеску на загальнообв'язкове державне соціальне страхування (на витрати, перераховані у попередніх статтях)

0,4

0,5

0,1

Витрати на страхування, що не знайшли відображення на інших рахунках

1,0

0,0

0,0

Інші витрати на соціальний розвиток.

0,1

0,1

0,1

Всього

210,0

198,3

199,9

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Викиди ДП «НАЕК «Енергоатом» забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2014-2016, тонн (початок)

Підприємство

Валові викиди сполук азоту, тонн

Валові викиди сполук сірки, тонн

Валові викиди твердих часток, тонн

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

ВП ЗАЕС

3,15

2,741

5,988

0,206

0,189

0,38

3,683

3,656

3,952

ВП РАЕС

5,69

6,698

6,574

1,819

1,744

1,417

2,425

1,768

1,38

ВП ЮУАЕС

7,203

5,964

6,136

0,601

0,598

2,707

17,565

12,849

11,186

ВП ХАЕС

2,782

2,784

2,888

0,417

0,47

1,921

6,932

6,927

7

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

18,825

18,187

21,586

3,043

3,001

6,425

30,605

25,2

23,518

Викиди ДП «НАЕК «Енергоатом» забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 2014-2016, тонн (продовження)

Підприємство

Валові викиди окису вуглецю (СО), тонн

Валові викиди НМЛОС, тонн

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин у атмосферу, тонн

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

ВП ЗАЕС

1,539

1,565

2,969

3,341

3,252

4,114

11,94

11,47

17,43

ВП РАЕС

2,365

2,723

2,56

25,037

22,551

21,463

45,19

35,73

33,83

ВП ЮУАЕС

8,609

8,92

9,029

109,959

109,802

110,075

144,16

138,35

139,539

ВП ХАЕС

7,765

7,225

7,291

5,509

5,509

5,509

43,9

41,8

43,3

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

20,278

20,433

21,849

143,846

141,114

141,161

245,19

227,35

234,099

Використання господарчо-питної та технічної води ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, тис. куб. м

Підприємство

Найменування джерела водопостачання

тис. куб. м.

2014

2015

2016

ВП ЗАЕС

Артезіанська

878*/685**

766*/609**

809*/674**

Канал ТЕС (р. Дніпро)

346 261

364 838

323 870

ВП РАЕС

Свердловина с. Остров

1 705+/285**

1 700+/385**

1 632+/531**

р. Стирь

54 547

55 849

50 063

ВП ЮУАЕС

Водопровідна

605**

610**

495**

р. П. Буг

71 478

60 981

60 108

ВП ХАЕС

Артезіанська

1 738*/1 179**

1 429*/953**

1 276*/853**

р. Г. Ріг, Горинь

18 807

22 233

37 206

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Питна

2 754**

2 557**

2 553**

Технічна

471 247

503 901

491 093

Примітка
* - всього забрано з природних джерел з урахуванням втрат води при транспортуванні в міста-супутники (які відносяться до витрат ВП АЕС) та використання води на допоміжні об’єкти ВП АЕС
** - використано безпосередньо на проммайданчиках ВП АЕС
+ - забрано всього з артезіанських свердловин"

Використання водних ресурсів на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, тис. куб. м

Показник

2014

2015

2016

Ліміт

881 956

881 956

881 956

Фактично забрано, одержано, використано та передано

446 487

492 059

446 593

Динаміка викидів СО2 ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, тонн

Показник

2014

2015

2016

Об’єм СО2, тонн

930,737

521,939

552,153

Динаміка викидів метану (СН4) ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, тонн

Показник

2014

2015

2016

Об’єм викидів метану (СН4), тонн

18,283

18,28

18,284

Кількість озоноруйнівних речовин, які використовуються в обладнанні АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», 2016 рік

Підприємство

Назва речовини

Одиниця вимірювання

Кількість речовин

Примітка

2016

Запорізька АЕС

Хлорфторвуглеці: Діхлордіфторметан (ХФВ-12)

кг

171,8

Фреон R12

Гідрохлорфторвуглеці: R-22

кг

6 868,3

Фреон R22

Рівненська АЕС

Діхлордіфторметан (ХФВ-12)

кг

84,9

Фреон R12

Хлордіфторметан (ГХФВ-22)

кг

2 650,6

Фреон R22

ГХВ-134а

кг

13,4

Южно-Українська АЕС

Хлордіфторметан (ГХФВ-22); 35 кг/шт.

кг

1 756,1

Фреон R22

Хмельницька АЕС

Хлорфторвуглеці: R-12

кг

74,5

Фреон R12

Гідрохлорфторвуглеці: R-22

кг

1 255,1

Фреон R22

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

12 874,7

Обсяг скидання стічних вод ДП «НАЕК «Енергоатом» у поверхневі водні об'єкти, 2014-2016, тис. куб. м

Підприємство

Обсяг скидання стічних вод у поверхневі водні обєкти, тис. куб. м

2014

2015

2016

Запорізька АЕС

245 993,2

282 158,5

255 368,0

Рівненська АЕС

13 985,0

12 722,4

1 378,6

Южно-Українська АЕС

6 793,6

37 227,9

25 516,9

Всього по ДП «НАЕК «Енергоатом»

266 771,8

332 108,8

282 263,5

Обсяги утворення нерадіоактивних відходів у ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, тонн

2014

2015

2016

Обсяги утворення нерадіоактивних відходів, тонн

34 310

33 916

30 563

Обсяги утворення радіоактивних відходів ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, куб. м

2014

2015

2016

Обсяги утворення радіоактивних відходів, куб. м

3 228

3 100

2 898

Обсяги сплати екологічного збору ДП «НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, млн грн

2014

2015

2016

Екологічний збір, млн грн

674,0

707,3

778,7

Витрати ДП «НАЕК «Енергоатом» на охорону навколишнього природного середовища, 2014-2016, млн грн

Витрати на охорону навколишнього середовища

2014

2015

2016

Показник

2014

2015

2016

Поточні витрати, млн грн

181,765

160,595

182,467

Капітальні інвестиції, млн грн

273,327

114,436

133,617

Всього

455,092

275,031

316,084

ОХОРОНА ПРАЦІ

Виробничий травматизм у НАЕК «Енергоатом», 2014–2016

Підприємство

Кількість нещасних випадків

Коефіцієнт частоти нещасних випадків (Кч)

Коефіцієнт тяжкості нещасних випадків (Кт)

усього

з них смертельних

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

ДП «НАЕК «Енергоатом»

4

3

8

0

0

0

0,11

0,09

0,23

40,5

105

34,5

Методика:
Показники розраховуються за формулами:
Кч = (nнв / ncр) *1000
Кт = (nтн / nп) *1000


де:
nнв - кількість нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за звітний період, од.;
nтн – тривалість тимчасової непрацездатності, що настала внаслідок нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом (без урахування нещасних випадків зі смертельними наслідками), за звітний період, робочих днів;
nп- кількість потерпілих від нещасних випадків (без урахування нещасних випадків зі смертельними наслідками), за звітний період, осіб;
ncр - середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний період, осіб.


Коефіцієнт частоти смертельного травматизму за 2014-2016 роки не розраховувався, тому що нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов'язаних з виробництвом, в Компанії не було.

Витрати ДП «НАЕК «Енергоатом» на охорону праці, 2014-2016, млн грн

2014

2015

2016

Витрати на охорону праці, млн грн

224,2

232,1

272,1

РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Соціально-економічна компенсація, перерахована ДП «НАЕК «Енергоатом» до спеціального фонду державного бюджету, 2014-2016, млн грн

2014

2015

2016

Соціально-економічна компенсація, млн грн

224,7

314

349

Примітка: відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» ДП «НАЕК «Енергоатом» сплачує збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення територій зони спостереження у розмірі 1% обсягу реалізації електроенергії, виробленої Компанією за відповідний період.