© 2017 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

ДОДАТОК 4

ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ GRI G4

Номер показника

Назва показника

Розділ у звіті

Загальні стандартні елементи звітності

Стратегія і аналіз

G4-1

Заява найстаршого керівника, що приймає рішення в організації про значення стійкого розвитку для організації і стратегії, яка застосовується організацією при вирішенні питань сталого розвитку

Звернення президента ДП «НАЕК «Енергоатом»

G4-2

Опис ключових впливів, ризиків, а також можливостей
Показник не розкрито

Наразі в Компанії ведеться підготовка до корпоратизації, а також розбудова ефективної системи управління ризиками.

Профіль організації

G4-3

Назва організації

Енергоатом сьогодні

G4-4

Основні бренди, продукції, а також послуги

Енергоатом сьогодні

G4-5

Місцезнаходження штаб-квартири організації

Енергоатом сьогодні

G4-6

Кількість країн, в яких організація здійснює свою діяльність

Енергоатом сьогодні

G4-7

Характер власності та організаційно-правова форма

Енергоатом сьогодні, Додаток 1

G4-8

Ринки, на яких працює організація

Енергоатом сьогодні

G4-9

Масштаб організації

Енергоатом сьогодні

G4-10

Загальна кількість співробітників
Показник розкрито частково

Енергоатом сьогодні, Наші співробітники та громади. Істотних змін чисельності працівників Компанії у звітному періоді не відбулося

G4-11

Відсоток співробітників, охоплених колективними договорами

100% співробітників Компанії охоплені колективними договорами

G4-12

Ланцюг поставок організації

Управління компанією та сталий розвиток

G4-13

Істотні зміни масштабів, структури або власності організації або її ланцюга поставок, що відбулися протягом звітного періоду

Не відбулося

G4-14

Застосування принципу обережності

Культура безпеки, Екологічна відповідальність

Зобов'язання щодо участі в зовнішніх ініціативах

G4–15

Розроблені зовнішніми сторонами економічні, екологічні та соціальні хартії, принципи або інші ініціативи, до яких організація приєдналася або підтримує

Управління компанією та сталий розвиток, Інвестиційні проекти, Культура безпеки, Екологічна відповідальність, Додаток 2

G4–16

Членство в асоціаціях (наприклад, галузевих) й / або національних та міжнародних організаціях по захисту інтересів

Додаток 2

Виявлені істотні аспекти та границі

G4-17

Юридичні особи, звітність яких була включена до консолідованої фінансової звітності або аналогічні документи

Додаток 1

G4-18

Методика визначення змісту звіту та границь аспектів

Додаток 1

G4-19

Список всіх істотних Аспектів, виявлених в процесі визначення змісту звіту

Додаток 1

G4-20

Опис границь по кожному аспекту всередині організації

Додаток 1

G4-21

Опис границь по кожному аспекту за межами організації

Границі усіх суттєвих аспектів охоплюють тільки ДП «НАЕК «Енергоатом», а також відокремлені підрозділи Компанії

G4-22

Наслідки всіх переформулювання показників, опублікованих в попередніх звітах, та причини такого переформулювання

Немає

G4-23

Істотні зміни охоплення та границь аспектів в порівнянні з попередніми звітними періодами

Немає

Взаємодія із зацікавленими сторонами

G4-24

Список груп зацікавлених сторін, з якими організація взаємодіє

Управління компанією та сталий розвиток

G4-25

Принципи виявлення та відбору зацікавлених сторін для взаємодії

G4-26

Підхід організації до взаємодії із зацікавленими сторонами

G4-27

Ключові теми та побоювання, які були підняті зацікавленими сторонами в рамках взаємодії з організацією, а також те, як організація відреагувала на ці ключові теми та побоювання

Загальні відомості про звіт

G4-28

Звітний період (наприклад, фінансовий або календарний рік), за який надається інформація

Додаток 1

G4-29

Дата публікації попереднього звіту в галузі сталого розвитку (за наявності такого)

Звіт за 2016 рік - перший звіт, який публікує Компанія

G4-30

Цикл звітності

Щорічний

G4-31

Контактна особа, до якої можна звернутися з питаннями щодо даного звіту або його змісту

pr@atom.gov.ua Центр зовнішніх інформаційних комунікацій ДП «НАЕК «Енергоатом» тел./факс: +38 (044) 277-78-89

G4-32

Варіант підготовки звіту «у відповідності» з керівництвом GRI, обраний організацією

Додаток 1, Додаток 4

G4-33

Політики та застосовувана практика організації щодо забезпечення зовнішнього завірення звітності про сталий розвиток

Звіт не проходив незалежну перевірку

Корпоративне управління

G4-34

Структура корпоративного управління організацією

Управління компанією та сталий розвиток

G4-36

Чи є в організації керівна посада або посади, які передбачають відповідальність за вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем, та чи підкоряються особи, що займають відповідні посади, безпосередньо вищому органу корпоративного управління

Управління компанією та сталий розвиток

G4-37

Процедури проведення консультацій з економічних, екологічних та соціальних проблем між зацікавленими сторонами та вищим органом корпоративного управління звітуючої компанії

Управління компанією та сталий розвиток, Екологічна відповідальність, Наші співробітники та громади

G4-38

Склад вищого органу корпоративного управління та його комітетів

Управління компанією та сталий розвиток

G4-39

Чи є голова вищого органу корпоративного управління також виконавчим директором

Управління компанією та сталий розвиток

Етика і добросовісність

G4-56

Цінності, принципи, стандарти і норми поведінки організації, такі як кодекси поведінки і етичні кодекси

Управління компанією та сталий розвиток

G4-57

Внутрішні і зовнішні механізми звернення за консультаціями з питань етичної і законослухняної поведінки, а також з питань, пов'язаних з проявами недобросовісності в організації, такі як телефон довіри або консультації по телефону

Управління компанією та сталий розвиток

G4-58

Внутрішні і зовнішні механізми повідомлення про неетичну або незаконну поведінку, а також про проблеми, пов'язані з недобросовісністю в організації

Управління компанією та сталий розвиток

Специфічні стандартні елементи звітності

Економічні показники

Аспект: Економічна результативність

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Енергоатом сьогодні, Управління компанією та сталий розвиток

G4-EC1

Створена і розподілена пряма економічна вартість

Енергоатом сьогодні, Управління компанією та сталий розвиток

Аспект: Присутність на ринках

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Наші співробітники та громади

G4-EC5

Співвідношення стандартної заробітної плати початкового рівня співробітників до встановленої мінімальної заробітної плати Показник переформульовано: співвідношення середньомісячної заробітної плати у Компанії до середньомісячної заробітної плати у промисловості України.

Наші співробітники та громади, Додаток 5

Аспект: Непрямі економічні впливи

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Наші співробітники та громади

G4-EC7

Інвестиції в інфраструктуру і безоплатні послуги. Вплив на місцеві громади і місцеву економіку
Показник розкрито частково

Наші співробітники та громади, Додаток 5

Аспект: Практики закупівель

G4-EC9

Частка витрат на місцевих постачальників в істотних регіонах здійснення діяльності

Компанія не веде централізований облік закупівель у місцевих постачальників

Екологічні показники

Аспект: Енергія

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Екологічна відповідальність

G4-EN6

Енергозберігаючі заходи та ініціативи
Показник розкрито частково

Екологічна відповідальність

Аспект: Вода

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Екологічна відповідальність

G4-EN8

Загальна кількість води, яка забирається з розбивкою за джерелами

Екологічна відповідальність, Додаток 5

G4-EN9

Джерела води, на які впливає водозабір організації

Екологічна відповідальність

Аспект: Біорізноманіття

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Екологічна відповідальність

G4-EN11

Виробничі майданчики, що знаходяться у власності, в оренді чи під контролем організації та розташовані на природних територіях що охороняються

Екологічна відповідальність

G4-EN12

Опис істотних впливів діяльності, продукції та послуг на біорізноманіття на природних територіях що охороняються, з високою цінністю біорізноманіття

Екологічна відповідальність

G4-EN13

Збережені або відновлені середовища

Екологічна відповідальність

Аспект: Викиди

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Екологічна відповідальність

G4-EN15

Прямі викиди парникових газів (область охоплення 1)

Екологічна відповідальність, Додаток 5

G4-EN19

Скорочення викидів парникових газів

Екологічна відповідальність

G4-EN20

Викиди озоноруйнуючих речовин (ОРВ)

Екологічна відповідальність, Додаток 5

G4-EN21

Викиди в атмосферу NOx, SOx та інших значущих забруднюючих речовин

Екологічна відповідальність, Додаток 5

Аспект: Скиди та відходи

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Екологічна відповідальність

G4-EN22

Загальний обсяг скидів стічних вод із зазначенням якості стічних вод і приймаючого об'єкта

Екологічна відповідальність, Додаток 5

G4-EN23

Загальна маса відходів з розбивкою за видами та методів поводження

Екологічна відповідальність, Додаток 5

Аспект: Продукція і послуги

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Екологічна відповідальність

G4-EN27

Рівень зниження впливу продукції і послуг на навколишнє середовище

Екологічна відповідальність (в контексті поводження з радіоактивними відходами, а також з відпрацьованим ядерним паливом)

Аспект: Відповідність вимогам

G4-EN29

Грошове значення істотних штрафів і загальне число нефінансових санкцій, накладених за недотримання природоохоронного законодавства

Штрафи та відшкодування збитків, заподіяних навколишньому середовищу, на Компанію не накладалися

Аспект: Загальна інформація

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Екологічна відповідальність

G4-EN31

Загальні витрати і інвестиції на охорону навколишнього середовища з розбивкою по типах

Екологічна відповідальність, Додаток 5

Аспект: Механізми подачі скарг на екологічні проблеми

G4-EN34

Кількість скарг щодо негативного впливу організації на навколишнє середовище, поданих, оброблених і врегульованих через офіційні механізми їх подачі

Основним механізмом для подачі скарг та їх обробки є робота громадських приймалень на АЕС, а також проведення громадських обговорень питань, що стосуються охорони довкілля. Детальніше - Екологічна відповідальність.

Соціальні показники

Практика трудових відносин та гідна праця

Аспект: Зайнятість

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Наші співробітники та громади

G4-LA1

Загальна кількість та відсоток знову найнятих працівників, а також плинність кадрів з розбивкою за віком, статтю та регіонами
Показник розкрито частково

Наші співробітники та громади, Додаток 5

G4-LA2

Пільги, що надаються співробітникам

Наші співробітники та громади

G4-LA3

Частка співробітників, які повернулися після відпустки по материнству / батьківства на роботу

Додаток 5

Аспект: Взаємини співробітників та керівництва

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Наші співробітники та громади

G4-LA4

Мінімальний період повідомлення щодо істотних змін в діяльності організації, а також чи визначений він в колективній угоді

Мінімальний період повідомлення працівників щодо істотних змін в діяльності організації складає не менше 3х місяців, що відповідає нормам чинного законодавства України, а також зазначений у колективному договорі Компанії

Аспект: Здоров'я та безпека на робочому місці

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Наші співробітники та громади

G4-LA6

Види та рівень виробничого травматизму, рівень професійних захворювань, коефіцієнт втрачених днів та коефіцієнт відсутності на робочому місці, а також загальна кількість смертельних випадків, пов'язаних з роботою

Наші співробітники та громади, Додаток 5

G4-LA7

Працівники з високим травматизмом та високим ризиком захворюваності, пов'язаними з родом їх занять

Наші співробітники та громади

G4-LA8

Відображення питань здоров'я та безпеки в офіційних угодах з профспілками

Питання здоров'я та безпеки в офіційних угодах з профспілками відображаються відповідно до норм чинного законодавства України

Аспект: Підготовка та освіта

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Наші співробітники та громади

G4-LA9

Середньорічна кількість годин навчання на одного співробітника з розбивкою по статті та категоріям працівників

Наші співробітники та громади, Додаток 5

G4-LA10

Програми розвитку навичок та освіти

Наші співробітники та громади

Аспект: Різноманітність та рівні можливості

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Наші співробітники та громади, Додаток 5

G4-LA12

Склад керівних органів та основних категорій персоналу організації з розбивкою за статтю та віковими групами

Наші співробітники та громади, Додаток 5

Права людини

Аспект: Інвестиції

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Наші співробітники та громади

G4-HR3

Загальна кількість випадків дискримінації

Випадків дискримінації не зафіксовано

Аспект: Дитяча праця

G4-HR5

Виявлені підрозділи, в яких постачальники, у яких є істотний ризик використання дитячої праці, та дії, вжиті для ліквідації дитячої праці

Не релевантно. Згідно з чинним законодавством України дитяча та примусова праця заборонені. Компанія не працює в країнах, де є високий ризик порушень прав людини, в тому числі щодо використання дитячої чи примусової праці.

Аспект: Примусова праця

G4-HR6

Виявлені підрозділи, в яких постачальники, у яких є істотний ризик використання примусової чи обов'язкової праці, а також дії, вжиті для викорінення всіх форм примусової та обов'язкової праці

Аспект: Права корінних та нечисленних народів

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Наші співробітники та громади

G4-HR8

Загальна кількість випадків порушення, що стосуються права корінних та нечисленних народів, та вжиті заходи

Не релевантно для Компанії

Суспільство

Аспект: Місцеві громади

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Наші співробітники та громади

G4-SO1

Відсоток підрозділів з реалізованими програмами взаємодії з місцевими громадами, програмами оцінки впливу діяльності на місцеві спільноти та програмами розвитку місцевих громад

Наші співробітники та громади

G4-SO2

Підрозділи з істотним фактичним або потенційним негативним впливом на місцеві спільноти

Екологічна відповідальність (у контексті забезпечення ядерної та радіаційної безпеки), Наші співробітники та громади

Аспект: Протидія корупції

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Управління компанією та сталий розвиток

G4-SO4

Інформування про політику та методи протидії корупції та навчання їм

Управління компанією та сталий розвиток

Аспект: Відповідність вимогам

G4-SO8

Грошове вираження істотних штрафів та загальне число нефінансових санкцій, накладених за недотримання законодавства і нормативних вимог

Істотних штрафів не було

Відповідальність за продукцію

Аспект: Здоров'я та безпека споживача

G4-DMA

Підходи в сфері менеджменту

Екологічна відповідальність

G4-PR2

Випадки невідповідності вимогам законодавства та добровільним кодексам щодо впливу продукції та послуг на здоров'я та безпеку

Екологічна відповідальність (у контексті забезпечення ядерної та радіаційної безпеки)