© 2017 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

СПІВРОБІТНИКИ ТА ГРОМАДИ

Григорій Муляр,
Директор з кадрів та соціальних питань ДП «НАЕК «Енергоатом»

НАЕК «Енергоатом» за 20 років своєї діяльності стала справжнім локомотивом розвитку для міст та регіонів, де працюють атомні електростанції та підприємства Компанії. Енергоатом забезпечує стабільність і добробут майже 35 тисяч співробітників. У містах Енергодар, Вараш, Южноукраїнськ та Нетішин родини працівників атомних електростанцій Компанії складають більше половини всього населення, що свідчить про те, що Енергоатом є містоутворюючим підприємством.


Дбаючи про комфорт своїх працівників та місцевих громад, НАЕК «Енергоатом» робить вагомий внесок у соціальний та економічний розвиток міст-супутників атомних станцій Компанії. Енергоатом створює гідні умови праці, піклується про безпеку та добробут своїх співробітників, сприяє їх професійному розвитку, а також реалізує соціальні програми розвитку міст у партнерстві з органами місцевої влади. Все це сприяє підвищенню якості життя мешканців міст-супутників АЕС.

НАШ ПІДХІД

Створюючи комфортні умови для праці та відпочинку своїх працівників, постійно інвестуючи у розвиток міст-супутників, НАЕК «Енергоатом» за роки своєї діяльності підтвердила репутацію відповідального та надійного роботодавця. Тому кращі фахівці галузі працюють саме на АЕС та підприємствах, що входять до складу Компанії.

Соціальна політика НАЕК «Енергоатом» передбачає такі пріоритети розвитку:

Забезпечення висококваліфікованими кадрами, підвищення якості та ефективності використання робочої сили, зростання продуктивності праці

Здійснення молодіжної політики

Підвищення мотивації персоналу

Створення умов для фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи

Використання комплексного підходу до вирішення житлової проблеми в містах-супутниках АЕС

Підвищення культурного рівня та естетичне виховання персоналу

Удосконалення системи медичних послуг та реабілітаційних заходів

Поглиблення і поліпшення співпраці з органами місцевого самоврядування в містах-супутниках АЕС.

Удосконалення системи соціального захисту


Одним з ключових напрямків соціальної політики Енергоатома є підвищення якості життя працівників та сприяння розвитку містсупутників АЕС. Адже у містах, де розташовані атомні станції Компанії, працює більшість місцевих мешканців. Податки, які відраховує Енергоатом до місцевих бюджетів, спрямовуються, в тому числі, на розвиток соціальної інфраструктури – закладів освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, що створює комфортні умови для проживання.

Цілі соціальної політики НАЕК «Енергоатом»

Підвищення якості життя працівників

Застосування комплексного підходу до підвищення мотивації персоналу - матеріальної, трудової, статусної

Зменшення впливу людського фактору на якісну, надійну та безпечну роботу АЕС

Сприяння інвестиційним програмам, які стимулюють покращення якості життя місцевих громад на територіях присутності ДП «НАЕК «Енергоатом» (у містах-супутниках АЕС)

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Енергоатом впроваджує таку стратегію управління персоналом, за якої кожен працівник має можливість розкрити свій потенціал, принести користь Компанії і своєму місту, отримати моральне і матеріальне задоволення від якісно виконаної роботи. Такий особистісний підхід в управлінні кадрами дає можливість гарантувати ефективність діяльності та сталий розвиток Компанії в цілому, забезпечити результативність та безпеку роботи кожного працівника.


Загалом у НАЕК «Енергоатом» у 2016 році працювали 34 950 співробітників.


НАЕК «Енергоатом» надає працівникам гідну оплату праці та соціальні гарантії, а також можливості для професійного розвитку.

Загальна кількість співробітників НАЕК «Енергоатом», 2014–2016, осіб

2014 рік

35 149

2015 рік

35 186

2016 рік

34 950

Структура персоналу НАЕК «Енергоатом» за категоріями, 2016


Структура персоналу НАЕК «Енергоатом» за гендерною ознакою, 2016

Структура персоналу НАЕК «Енергоатом» за віком, 2016


Дотримання прав людини


Робота з персоналом у НАЕК «Енергоатом» направлена на запобігання дискримінації у сфері праці, забезпечення гнучких умов праці для працівників із сімейними обов’язками та забезпечення гендерної рівності на робочому місці.


Крім того, в Компанії створені належні умови для забезпечення рівних прав та можливостей для працівників обох статей.


Енергоатом використовує бронювання робочих місць для працевлаштування молодих фахівців – і жінок, і чоловіків, застосовує паритетну участь працівників обох статей у прийнятті виробничих, економічних, соціальних та управлінських рішень. Всім працівникам Компанії гарантовано рівні можливості для розвитку лідерських навичок, для суміщення трудової діяльності із сімейними обов’язками.

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Атомна енергетика потребує висококваліфікованих кадрів, адже це виробництво надзвичайно високотехнологічне та наукомістке. А обслуговувати його може лише персонал з відповідною підготовкою. Такі кадри високо цінуються у всьому світі, й аби зберегти свої кадри, залучати до української атомної енергетики фахівців відповідної кваліфікації, НАЕК «Енергоатом» сформувала кодекс відповідального роботодавця. Однією зі складових цього кодексу є надання гідної оплати праці та соціальних гарантій працівникам Компанії.


Соціальний пакет працівників усіх відокремлених підрозділів та підприємств, що входять до складу НАЕК «Енергоатом» формується у відповідності з соціальними пільгами та гарантіями, передбаченими законодавством України та Колективною угодою. Цей соціальний пакет включає різні види матеріальної допомоги, турботу про безпеку та здоров’я працівників, забезпечення житлом, а також навчальні програми.


МАЙЖЕ 0 МЛРД 0 МЛН ГРН

СТАНОВИВ ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У 2016 РОЦІ


Соціальні гарантії НАЕК «Енергоатом» (згідно з Колективною угодою) включають:

 • Різні види матеріальної допомоги (в т. ч. допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до 3-х чи 6-ти років, допомога по догляду за дитиноюінвалідом, а також матеріальна допомога у випадку важкого захворювання працівника, смерті та поховання близьких родичів тощо)
 • Одноразову допомогу на оздоровлення
 • Одноразову допомогу при виході на пенсію
 • Забезпечення працівників гарячим і лікувально-профілактичним харчуванням в їдальнях і буфетах відповідно до норм ЛПХ
 • Безвідсоткові одноразові позики на поліпшення житлових умов і оплату навчання
 • Доставку персоналу на роботу і з роботи за рахунок підприємства
 • Допомогу ветеранам енергетики, учасникам і ветеранам Другої світової війни, воїнам АТО
 • Підтримку молодих фахівців та інші соціальні гарантії.

Співвідношення середньомісячної зарплати у ДП «НАЕК «Енергоатом» із середньомісячною зарплатою у промисловості України, 2014-2016, грн


Примітка: дані по промисловості України – згідно з даними Держкомстату.


Витрати НАЕК «Енергоатом» на виконання положень про гарантії та компенсації, які є невід’ємною частиною Колективного договору, складають близько третини усіх витрат на соціальний розвиток Компанії.


0,8 МЛРД ГРН

ВИТРАТИ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ У 2016 РОЦІ


Структура кошторису витрат НАЕК «Енергоатом» на соціальний розвиток за рахунок тарифу за 2014-2016 рр., млн грн

Примітка: до статті витрат «Інші витрати на соціальний розвиток» відносяться витрати на соціальні пільги для працівників (соцпакет).

УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Однією із складових соціальної турботи НАЕК «Енергоатом» про своїх працівників та мешканців міст-супутників АЕС є комплексний підхід до вирішення соціально-побутових проблем. Для цього Компанія поглиблює та всебічно поліпшує співпрацю із органами місцевого самоврядування і виділяє кошти на утримання та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі відокремлених підрозділів Компанії.


Серед об’єктів соціальної інфраструктури Компанії: санаторіїпрофілакторії для організації та проведення реабілітаційнооздоровчих заходів та профілактичного оздоровлення персоналу АЕС; спортивно-оздоровчі комплекси для працівників АЕС та членів їх сімей; культурно-ділові центри, де проводяться культурно-масові заходи; бази відпочинку для літнього відпочинку та оздоровлення дітей працівників АЕС; гуртожитки, готельні комплекси та ін.


Щорічно НАЕК «Енергоатом» виділяє кошти на утримання об’єктів соціальної інфраструктури відповідно до плану фінансування програми соціального розвитку. Згідно з цією програмою, частину послуг такі об’єкти надають безкоштовно, а частину – платно аби частково компенсувати витрати на їх діяльність. Це дає можливість відокремленим підрозділам Компанії залучати додаткові кошти на розвиток об’єктів соціальної інфраструктури, а також поновлювати культурноспортивну базу для більш якісного обслуговування персоналу атомних електростанцій та місцевого населення.


0,3 МЛН ГРН

ВИТРАТИ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У 2016 РОЦІ68 Витрати НАЕК «Енергоатом» на утримання об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення у 2016 році були використані на ремонт і благоустрій нежитлових приміщень, гуртожитків у містах-супутниках АЕС, закупівлю меблів, протипожежного обладнання, квартирних облікових приладів (лічильників) тощо.

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ

Турбота про здоров’я персоналу — один із пріоритетів соціальної політики НАЕК «Енергоатом». Відповідно до Колективного договору, працівники Компанії щорічно мають можливість скористатися перевагами санаторнокурортного лікування та покращити стан свого здоров’я. У 2016 році у санаторно-курортних закладах лікувально-профілактичними послугами скористались 14 227 працівників НАЕК «Енергоатом» на загальну суму 111,12 млн грн. Дбає Компанія і про дітей своїх працівників: на їх оздоровлення у 2016 році було витрачено 29,13 млн грн, оздоровлено 5 454 дитини.

Санаторно-курортне лікування працівників НАЕК «Енергоатом» та оздоровлення їх дітей, 2014–2016

Оздоровлення працівників НАЕК «Енергоатом» та їх дітей, осіб

Витрати НАЕК «Енергоатом» на санаторно-курортне лікування працівників та оздоровлення їх дітей, млн грн

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Розуміючи, що корпоративна культура — це запорука успіху компанії, НАЕК «Енергоатом» високо цінує своїх працівників та мотивує їх дотримуватись норм корпоративної етики, заохочує їх за успіхи в роботі, цінує командну роботу та визнає лідерство як здатність приймати рішення на всіх рівнях діяльності Компанії. Працівники Компанії, у свою чергу, мають можливість професійного розвитку та кар’єрного зростання і саморозвитку, а також отримують матеріальні винагороди за досягнення.


Розвиток корпоративної культури Компанії, а також збереження працівниками Компанії високих стандартів поведінки, традиційних для атомної енергетики, регулює Кодекс корпоративної етики.НАЕК «Енергоатом» цінує у своїх працівниках та їх роботі:
 • Особисте усвідомлення важливості безпеки
 • Прихильність принципам культури безпеки
 • Орієнтованість на компетентність та високий рівень професійної підготовки
 • Сумлінне ставлення до своїх посадових обов’язків, ініціативність і активність при виконанні посадових обов’язків
 • Професіоналізм в діяльності і прагнення до підвищення професійного рівня
 • Уміння працювати в команді
 • Дисциплінованість і відповідальність за виконання покладених завдань
 • Чесність, порядність і доброзичливість
 • Комунікативність, прагнення до повного і достовірного обміну інформацією
 • Обережність та зваженість при виконанні робіт
 • Прагнення до постійного удосконалення процесів виробництва, безпеки та якості виконуваної роботи.

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

Одним з основних факторів успіху в роботі НАЕК «Енергоатом» та його найціннішим ресурсом є кваліфікований персонал. Саме працівники Компанії гарантують її сталий розвиток та ефективність. Тому в Енергоатомі створено всі необхідні умови для підготовки, професійного розвитку та кар’єрного зростання фахівців різних рівнів.


Відповідно до чинного законодавства України держава сприяє забезпеченню достатньої кількості кваліфікованих кадрів з відповідним рівнем освіти для підтримки ядерних установок на необхідному рівні безпеки та функціонування. В свою чергу, Енергоатом відповідає за відповідну експлуатацію таких установок та встановлює кваліфікаційні вимоги до персоналу, формує кадровий склад відповідної чисельності та кваліфікації, який дозволяє досягати поставлених цілей Компанії та гарантувати дотримання вимог і стандартів безпеки, ефективно використовувати та розвивати персонал.


Підготовка персоналу в Енергоатомі здійснюється в спеціальних Навчально-тренувальних центрах, які мають відповідні державні ліцензії на провадження такої діяльності. Навчально-тренувальні центри (НТЦ) Компанії отримали в цілому 12 ліцензій та дозволів на підготовку персоналу від державних регуляторних органів. Навчання та підготовка персоналу у всіх НТЦ проходить відповідно до затверджених планів-графіків.

Підготовка персоналу НАЕК «Енергоатом», 2016, людино-курсів

Види навчання

НАЕК

ЗАЕС

РАЕС

ХАЕС

ЮУАЕС

АРС

Первинна професійна підготовка

2 141

311

935

496

362

37

Перепідготовка

429

187

43

44

134

21

Підтримання кваліфікації

21 175

5 178

5 703

4 066

5 780

488

Спеціальне навчання

47 082

9 947

16 572

11 577

6 377

2 609

Підвищення кваліфікації

10 759

3 724

3 404

1 335

2 008

50

Всього

81 586

19 347

26 657

17 518

14 661

3 165

Підготовка персоналу НАЕК «Енергоатом», 2014-2016, людино-курсів

Підготовкою персоналу НАЕК «Енергоатом» займаються переважно НТЦ Компанії, але вагома частка у такій підготовці належить й іншим підрозділам АЕС, залучаються також сторонні організації.


Основна вага витрат на підготовку на навчання персоналу лягла на НАЕК − 37 232,3 тис. грн та Южно-Українську АЕС − 29 111,7 тис. грн.

Структура підготовки персоналу НАЕК «Енергоатом», 2016, людино-курсів

Структура витрат НАЕК «Енергоатом» на підготовку персоналу, 2016, тис. грн.

У 2016 році НАЕК «Енергоатом» підготовлено 423 ліцензованих працівника, завдяки чому всі посади, що потребують такого персоналу, укомплектовані ліцензованими фахівцями, що гарантує безперебійну роботу змін відповідно до нормативно-правових актів України.


0,2 МЛН ГРН69 Планом на 2016 рік на навчання персоналу було передбачено 65,586 млн грн, однак через втрату галузевого ВНЗ у Криму у зв'язку з анексією півострова підготовка молодих фахівців для АЕС цього року не проводилась.

ВИТРАТИ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ У 2016 РОЦІ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Для формування команд професіоналів, здатних приймати управлінські рішення, Компанія робить ставку на підготовку кадрового резерву майбутніх керівників Компанії. Це дає можливість забезпечити наступність і неперервність управління Компанією, що позитивно позначається на рівні ядерної, радіаційної та техногенної безпеки України, і гарантує безперебійну роботу підприємств атомної енергетики.


Важливим напрямком для розвитку кадрового резерву є формування таких якостей, як дотримання культури безпеки і запобігання будь-яких помилок в роботі, а також чесність, відданість роботі. Адже відкритість та сприятлива атмосфера між рядовими фахівцями та керівництвом компанії гарантує безперебійну роботу підприємств атомної енергетики.

Підготовка управлінського резерву проводиться за модульною системою:

Управління безпекою

Організація і управління виробництвом, економіка і фінанси

Правова підготовка

Менеджмент

Управління персоналом

Президентський кадровий резерв

6 місяців навчання

12 навчальних модулів

Робота в групах

Індивідуальне стажування

Пропозиції для підвищення ефективності роботи Компанії

17 сертифікованих резервістів на посаду президента


У 2016 році підготовку пройшли 13 працівників групи підготовки резерву керівників середньої та 14 працівників вищої ланки управління.


Президентський кадровий резерв

Спеціалізована навчальна програма, започаткована за ініціативи президента НАЕК «Енергоатом» Ю. О. Недашковського


Мета: Підготовка кадрового резерву на посаду президента Компанії у напрямку розвитку ключових управлінських компетенцій, необхідних для роботи Компанії в умовах лібералізації енергоринку України та приєднання до відкритого енергоринку Європейського Союзу.


Термін реалізації: 2015–2016 рр.


У 2016 році працівники Енергоатома на базі Міжнародного інституту менеджменту пройшли навчання за спеціально розробленим НЦ «Академія керівників атомної енергетики» планом-графіком підготовки. Навчання на посаду президента Компанії група резерву проходила за 12 навчальними модулями, серед яких «Цілі бізнесу та система корпоративного управління», «Стратегічне бачення та ефективність управління», «Управління проектами та ризик-менеджмент», «Управління безпекою в атомній енергетиці», «Управлінська психологія» та ін. Після навчання за модулями групи резервістів проходили індивідуальне стажування на посаді президента відповідно до графіка. На завершення навчання групи резервістів підготували консалтингові проекти, які вони виконували у якості спеціально найнятої Компанією консалтингової фірми. Кожна група розв’язувала певну проблему і давала рекомендації з її вирішення.


Групи резервістів підготували та представили комісії такі проекти: «Ключові показники ефективності роботи АЕС»; «Розробка фінансовоекономічної моделі діяльності сервісних підрозділів Компанії в ринкових умовах»; «Визначення механізмів підвищення ефективності роботи Компанії через впровадження концепції «Бережливе виробництво»; «Розробка ефективної системи оплати праці як елемента системи стимулювання персоналу для досягнення цілей Компанії, з використанням методик оцінки персоналу».


Результат: Програма спеціалізованого навчання «Президентський кадровий резерв» дала можливість не лише розвинути управлінські якості резервістів, але й провести всебічний комплексний аналіз діяльності підрозділів Енергоатома. Результатом програми стали доручення на втілення у практику діяльності Компанії найбільш цікавих напрацювань, викладених у консалтингових проектах.


17 учасників Президентського кадрового резерву отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації та сертифікати проходження програми у 2016 році.

«З часів Радянського Союзу так склалося, що від атомної енергетики ніхто не очікував економічної вигоди. Але у часи Незалежності, з переходом до ринкової економіки та прагненням України долучитися до Євросоюзу, нам, працівникам галузі атомної енергетики, потрібно більше уваги приділяти саме економічній складовій нашої діяльності. Звичайно, не забуваючи про безпеку як головний пріоритет діяльності АЕС. Це для нас перший такий досвід, але я маю надію, що в подальшому керівний склад Компанії буде приділяти більшу увагу економічній ефективності атомної енергетики». Костянтин Коба, головний інспектор Хмельницької АЕС, учасник програми «Президентський кадровий резерв».

«Для нас головне те, що ми познайомились із наукою управління. Компанія дала нам можливість поставити на рейки науки механізм дій керівника: що потрібно робити, як управляти, які інструменти використовувати. Участь у цій навчальній програмі — це ще один безцінний досвід». Олександр Маслюков, начальник відділу підготовки та проведення ремонтів Южно-Української АЕС.

ПІДТРИМКА ІННОВАТОРІВ ТА МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ

НАЕК «Енергоатом» стимулює генерацію нових ідей у працівників Компанії віком до 35 років. Для цього проводяться щорічні конкурси наукових доповідей, завдяки яким молоді фахівці підвищують загальний рівень знань, обмінюються досвідом та знаходять нові шляхи оптимізації виробничого процесу. Такі конкурси проводяться між відокремленими підрозділами Компанії за відповідними напрямками, а їх переможці від імені Енергоатома беруть участь у галузевих, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та отримують винагороду, визначену керівництвом Компанії та профспілковим комітетом.


Серед молодих фахівців віком до 35 років також проводяться щорічні конкурси професійної майстерності, які дають можливість виявити кращих працівників відокремлених підрозділів НАЕК «Енергоатом». За результатами таких конкурсів переможці отримують премію, підвищення розряду чи категорії та щомісячну надбавку за кваліфікацію у розмірі 10% від окладу.

ПІДГОТОВКА КАДРІВ У СПІВПРАЦІ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Оскільки ефективність роботи компанії безпосередньо залежить від кваліфікації спеціалістів, НАЕК «Енергоатом» налагодила тісну співпрацю із профільними навчальними закладами, виходячи із їх наукового та освітнього досвіду. В рамках цієї співпраці провідні виші України здійснювали підготовку молодих спеціалістів та проводили навчання за курсами підвищення кваліфікації працівників Енергоатома.


Співпраця Компанії із профільними вишами країни спрямована на підготовку кваліфікованих кадрів для галузі атомної енергетики. Завдяки тісному співробітництву компанії з навчальними закладами вдається забезпечити органічну єдність у системі безперервної підготовки фахівців та поєднати фундаментальні науково-теоретичні знання з практичним досвідом, прищепити новій генерації атомників прихильність безумовному пріоритету безпеки та високим стандартам в галузі мирного використання атомної енергії.


Для гармонійного поєднання теоретичних знань та практичного досвіду Енергоатом надає профільним вишам України свої майданчики для проходження студентської практики, аби майбутні фахівці галузі атомної енергетики могли у режимі реального часу спробувати свої сили та застосувати здобуті знання на практиці. Це дає не лише неоціненний досвід, а й дозволяє закріпити отримані у виші знання, завдяки чому держава отримує спеціалістів, готових приступити до виконання посадових обов’язків практично зі студентської лави. Втім, підготовка майбутніх фахівців для галузі атомної енергетики починається навіть не з вишу, а ще раніше — з профорієнтаційних занять у школах.


Завдяки освітнім проектам Енергоатома для шкіл та профільних навчальних закладів у молоді формується зацікавлення діяльністю Компанії зокрема та розвитком атомної енергетики в цілому. Учасники освітніх проектів Енергоатома беруть участь у творчих конкурсах, вступають на профільні факультети українських вишів, і вже як студенти приходять на практику безпосередньо на АЕС та підприємства, що входять до НАЕК «Енергоатом».


Освітні проекти Енергоатома для шкіл та профільних університетів:

 • Навчання за тристоронніми договорами НАЕК «Енергоатом»-Студент-ВНЗ
 • Практика на виробництві
 • «Літня ядерна школа»
 • «Весняна школа НАЕК «Енергоатом»
 • Читання лекцій та проведення практичних занять провідними фахівцями відокремлених підрозділів НАЕК «Енергоатом» для студентів
 • Стипендія НАЕК «Енергоатом».

НАВЧАННЯ ЗА ТРИСТОРОННІМИ УГОДАМИ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»-СТУДЕНТ-ВНЗ

Упродовж багатьох років НАЕК «Енергоатом» співпрацює із українськими профільними вищими навчальними закладами за тристоронніми угодами, завдяки чому Компанія постійно поповнює свої кадри новими фахівцями, виші мають стабільне замовлення на навчання молоді, а студенти отримують роботу по завершенню навчання. Такі угоди Енергоатом підписав з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ«КПІ»), Одеським національним політехнічним університетом (ОНПУ), Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП). З останнім зв’язок було втрачено після анексії Криму та втрати вишом ліцензії на право провадження діяльності «Експлуатація ядерних установок». Тому керівництво НАЕК «Енергоатом» уклало угоди з Національним університетом «Львівська політехніка» (НУ «ЛП») та Вінницьким національним технічним університетом (ВНТУ).


0 СТУДЕНТІВ

ГОТУЮТЬ ПРОВІДНІ ВИШІ УКРАЇНИ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ВІДПОВІДНО ДО УГОД ПРО СПІВПРАЦЮ


У 2016 році у НАЕК «Енергоатом» отримали роботу 115 випускників, які пройшли навчання у профільних вишах за тристоронніми угодами. З них 52 закінчили ОНПУ, 25 – НТУУ «КПІ», з НУ "ЛП" – 5 випускників і ще 33 – з інших навчальних закладів.

Кількість студентів, що навчаються за тристоронніми угодами, 2016 рік

Назва вищого навчального закладу

Кількість студентів, осіб

Одеський національний політехнічний університет

139

Національний технічний університет України «КПІ»

42

Вінницький національний технічний університет

13

Національний університет «Львівська політехніка»

20

Запорізький національний технічний університет

22

Український державний хіміко-технологічний університет

3

ПРАКТИКА НА ВИРОБНИЦТВІ

Відповідно до укладених угод студенти зазначених вишів мають можливість проходити практику безпосередньо на атомній електростанції під наглядом кваліфікованих спеціалістів. Майбутні фахівці мають можливість ознайомитися з виробництвом у навчально-технологічному комплексі цеху підготовки ремонтного персоналу. Молодь завжди з інтересом ставиться до практичних занять, адже вони дають можливість зробити перші кроки в якості майбутніх працівників АЕС. Відповідно до спеціальностей студентів сформовано групи за навчальними напрямками, наприклад, тепло-механічне обладнання, обробка металів, електротехнічне обладнання тощо.


Завдяки співпраці з вишами майбутні працівники АЕС мають можливість зробити перші кроки у професії, отримати уявлення про те, з чим їм доведеться працювати і на що звертати особливу увагу.


Виробнича практика — це широкі можливості для студентів набути неоціненний практичний досвід на виробництві.

ВНЗ

Кількість студентів, які пройшли практику у НАЕК «Енергоатом», 2016 рік, осіб

всього

виробнича

перед дипломна

Всього по ВНЗ

442

217

225

в т.ч.:

НТУУ «КПІ»

117

79

38

ОНПУ

187

68

119

НУ «ЛП»

23

6

17

ВНТУ

10

4

6

НТУ «ХПІ»

2

0

2

ЗНТУ

15

4

11

інші ВНЗ

88

56

32

учні ПТУ, технікумів, коледжів, ліцеїв

284

254

30

із них ПТУ Рівненської АЕС

147

117

30

ВСЬОГО

726

471

255

«ЛІТНЯ ЯДЕРНА ШКОЛА»

«Літня ядерна школа» дає можливість значно поглибити знання студентів, завдяки чому вони мають ширші можливості для роботи на атомних електростанціях та для проведення наукових досліджень у царині атомної енергетики. У навчальній програмі «Літньої ядерної школи» популяризується ядерна енергія як невід’ємна складова енергетичної галузі держави, поширюються високі академічні стандарти освіти у галузі ядерної енергетики.


Цей проект успішно реалізується упродовж 2011-2016 років. За цей час підготовку у «Літній ядерній школі» пройшли 110 студентів вищих навчальних закладів.


У 2016 році «Літня ядерна школа» проходила на Южно-Українській АЕС під назвою «Молодь і майбутнє атомної енергетики України». Викладачами стали 14 педагогів вищих навчальних закладів, в тому числі 2 − з Університету Західної Богемії (Республіка Чехія). Навчання за програмою проекту пройшли 35 студентів, серед яких 5 − з Республіки Чехія.


«Літня ядерна школа» − це майданчик для підготовки кваліфікованих кадрів для галузі атомної енергетики та зміцнення партнерських взаємин НАЕК «Енергоатом» із вишами.


«Літня ядерна школа» − це:

 • Навчальні майданчики безпосередньо на території АЕС
 • Кращі викладачі з різних вишів України та світу
 • Високі стандарти освіти.

ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЙ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПРОВІДНИМИ ФАХІВЦЯМИ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Ще одним форматом співпраці Енергоатома з вищими навчальними закладами є проведення фахівцями Компанії лекційних занять для студентів. Фахівці Компанії читають лекції у вишах та запрошують студентів безпосередньо на майданчики відокремлених підрозділів НАЕК «Енергоатом».


У 2016 році студенти переддипломної практики Одеського НПУ пройшли навчання на повномасштабному тренажері НТЦ Запорізької АЕС, а студенти 4-го та 5-го курсів цього ж вишу пройшли практичне навчання. Провідні фахівці НТЦ Рівненської АЕС провели лекційні заняття зі студентами Вінницького НТУ, Одеського НПУ, НУ «Львівська політехніка».


Фахівці НАЕК «Енергоатом» також регулярно беруть участь у профорієнтаційних уроках в школах, проводять зустрічі зі слухачами підготовчих курсів вишів для ознайомлення майбутніх студентів з переліком затребуваних на ринку праці спеціальностей та з умовами індивідуальних тристоронніх угод. Крім того, спеціалісти Компанії входять до складу екзаменаційних комісій вишів. Зокрема, у 2016 році вони працювали в екзаменаційній комісії в Одеському НПУ, де студенти-випускники захищали дипломні проекти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст» на кафедрі «Атомні електростанції» за спеціальністю «Атомна енергетика».

СТИПЕНДІЯ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Кращих студентів, які проявили неабиякі здібності у процесі навчання та проходження практики, керівництво Компанії вирішило відзначити стипендіями.


Також відзначено і кращих викладачів, для яких була затверджена спеціальна премія. У 2016 році виплачено премій на суму 48 тис. грн.


0 СТУДЕНТІВ

ОТРИМАЛИ СТИПЕНДІЮ ВІД ЕНЕРГОАТОМА У 2016 РОЦІ НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ

0 ТИС ГРН

ПІДТРИМКА МІСЦЕВИХ ГРОМАД

НАЕК «Енергоатом» усвідомлює важливість своєї ролі як для України в цілому, так і для багатьох міст та селищ, де АЕС є містоутворюючими підприємствами, що забезпечують робочими місцями більшість місцевих мешканців. Компанія прагне всебічно розвиватися разом з місцевими громадами, інвестувати в створення комфортних умов життя та сталий розвиток задля майбутніх поколінь.


Щорічно НАЕК «Енергоатом» сплачує збір на соціальноекономічну компенсацію ризику населення територій зони спостереження у розмірі 1% обсягу реалізації електроенергії, виробленої компанією за відповідний період.


Цей збір передбачено положеннями Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»: підприємства атомної енергетики зобов’язані надавати соціально-економічну компенсацію населенню територій, на яких розміщені ядерні установки атомних електростанцій. Такі компенсації проводяться за рахунок надходжень збору до місцевих бюджетів.


Субвенція спрямовується на будівництво, реконструкцію, капітальні та поточні ремонти об’єктів соціальної інфраструктури, мереж електро-, водо-, газо-, теплопостачання і водовідведення, забезпечення населення засобами індивідуального захисту та препаратами йоду.


Але НАЕК «Енергоатом» не обмежується передбаченими законодавством виплатами. Міста-супутники атомних електростанцій отримують додаткову фінансову допомогу у рамках програм розвитку міст, в яких проживають працівники Компанії.


Крім того, розвитку міст-супутників АЕС сприяє і відрахування до місцевих бюджетів відокремленими підрозділами Енергоатома податку на прибуток підприємств.


0 МЛН ГРН

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ПЕРЕРАХОВАНІ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2016 РОЦІ


Основні напрямки фінансової допомоги такі:

 • Утримання об’єктів соцкультпобуту, які перебувають на балансі НАЕК «Енергоатом»70 Детальніше про утримання об’єктів соціальної сфери читайте у підрозділі «Утримання та розвиток об’єктів соціальної сфери».
 • Будівництво житла та об’єктів непромислової сфери, які забезпечують життєдіяльність міст-супутників.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Енергоатом сприяє розвитку місцевих громад, формуючи в містах-супутниках середовище, необхідне для всебічного гармонійного розвитку його мешканців та задоволення їх культурних та соціальних потреб на належному рівні.


Пріорітетні напрямки розвитку місцевих громад: соціальна інфраструктура, освіта, охорона здоров'я, культура, спорт.

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Відокремлені підрозділи НАЕК «Енергоатом» утримують на своєму балансі і щорічно фінансують об’єкти житловокомунального господарства та соціально-культурного побуту. Детальніше про це читайте у підрозділі «Утримання та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури».


НАЕК «Енергоатом» приділяє значну увагу взаємодії з місцевими громадами та співпраці з органами місцевої влади щодо розвитку інженерної та соціальної інфраструктури містсупутників АЕС:

 • спільно з ними вирішує питання пошуку джерел фінансування розвитку міст-супутників АЕС;
 • бере участь у фінансуванні модернізації комунальнопобутових мереж;
 • підтримує розвиток навчальних, культурно-побутових, спортивних та освітніх закладів.

Соціальна інфраструктура АЕС: об’єкти культурного, спортивного та оздоровчого спрямування – відкриті для сімей працівників та місцевих жителів

ЗАЕС

РАЕС

ЮУАЕС

ХАЕС

Санаторій-профілакторій,
водно-спортивна база,
спортивно-оздоровчий
комплекс,
культурно-діловий центр,
плавальний басейн,
позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку «Юність».

Палац культури,
санаторій-профілакторій,
спорткомплекс,
реабілітаційно-оздоровчий комплекс «Біле озеро».

Палац культури «Енергетик»,
спортивний комплекс «Олімп»,
оздоровчо-реабілітаційний центр «Іскра»,
база відпочинку «Дружба»,
база відпочинку «Рибаківка».

Спортивний комплекс «Енергетик».

ОСВІТА

Енергоатом сприяє розвитку освіти, реалізуючи програми у декількох напрямках:

 • підтримка навчальних закладів у містах-супутниках АЕС, в т. ч. надання обладнання та навчальних матеріалів;
 • реалізація освітніх програм, котрі сприяють підвищенню якості технічної освіти в Україні та підготовці молодої зміни фахівців для атомної енергетики.

Основні зусилля Енергоатома спрямовані на підвищення якості освіти студентів профільних вишів, підготовку майбутніх фахівців для атомної енергетики, а також підвищення рівня обізнаності населення щодо безпеки ядерної енергії та перспектив її розвитку. Завдяки ініціативам Енергоатома формується об’єктивна громадська думка в українському суспільстві, а також зростає інтерес молоді до вивчення дисциплін, важливих для розвитку галузі атомної енергетики.


Освітні проекти Енергоатома для шкіл та профільних університетів

«Весняна школа НАЕК «Енергоатом»


«Весняна школа» НАЕК «Енергоатом» – освітній проект Компанії, спрямований на залучення активної студентської молоді різних спеціальностей з різних ВНЗ до ознайомлення з сучасним станом розвитку атомної енергетики України.


Плани занять студентів передбачають відкриті лекції-дискусії, екскурсії, зустрічі з персоналом і відповідальними співробітниками АЕС.


Курс лекцій у 2016 році завершився діловою грою, під час якої учасники дискутували з президентом Компанії Юрієм Недашковським про рішення проблем атомної енергетики. Крім цього, найактивніші слухачі мали можливість відвідати Южно-Українську АЕС та отримати відповіді на свої запитання від персоналу станції.


56 випускників «Весняної школи» отримали від Енергоатома іменні сертифікати про успішне проходження курсу у 2016 році.


Студенти КПІ, які пройшли навчання у «Весняній школі», поділилися набутими знаннями в рамках іншого просвітницького проекту: «Енергоатом» – Профільні ВНЗ – Школи», започаткованого у 2016 році. За підтримки Компанії випускники «Весняної школи» навчають школярів з усіх куточків України основам ядерної фізики та атомної енергетики. Такі лекції торік відбулися у м. Вишневе, в школах міст-супутників АЕС — Нетішин та Южноукраїнськ, школах Хмельниччини, Київщини та в Острозькій академії.

«Просвітницький проект Енергоатома «Весняна школа» дає можливість майбутнім атомникам зіставити теоретичні знання, які вони отримують в університетах, з досвідом професіоналів, які мають багаторічну практику в енергетичній галузі. На пропозицію перших учасників проекту було створено нашу громадську організацію. Ми зрозуміли, що тісне спілкування студентів з професіоналами, відкриті лекції, круглі столи та конференції — це можливість поповнити свої знання, а також, що важливо, надалі пов’язати своє трудове життя з атомною галуззю». Рената Яресько, голова громадської організації «Молодіжна енергетична спільнота».

«За допомогою проекту «Весняна школа НАЕК «Енергоатом» школярі не лише отримали додаткові знання з ядерної фізики, адже вони проживають в місті атомників і відвідували об’єкти енергетичного підприємства. Учні побачили головне — професійний рівень студентів та вміння спілкуватися з аудиторією, до чого потрібно прагнути, щоб досягти успіху». Валентина Ковальчук, вчителька ЗОШ №1 м. Нетішин.


Кількісні результати «Весняної школи» за 2015-2016 роки


Понад 120 учасників

30 занять

Більше 300 запитань

2 екскурсії на АЕС (Запорізька АЕС у 2015 р. та Южно-Українська у 2016 р.)

1 бізнес-гра «Світовий розвиток атомної енергетики. Виклики та перспективи»


Підтримуємо розвиток STEM-освіти в Україні

В 2015 році Україна долучилася до одного з найбільш прогресивних напрямів в освіті – STEM-освіти (Science, Technology, Engineering and Math). STEM-освіта охоплює природничі науки, технології, технічну творчість і математику. Як відповідальний роботодавець, НАЕК «Енергоатом» вбачає у розвитку STEM-освіти широкі можливості для розвитку професійної освіти в Україні та, зокрема, у галузі атомної енергетики. Тому Компанія разом із Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», провідними високотехнологічними українськими та міжнародними компаніями, вишами країни виступила співзасновником Коаліції STEM-освіти в Україні.


В рамках STEM-освіти проводиться низка курсів та навчальних програм, спрямованих на підготовку учнів до успішного працевлаштування у провідних компаніях.


У 2016 році Енергоатом долучився до таких програм, як «Дівчата STEM» та «ТОП-20 надихаючих жінок в STEM».


Дівчата STEM

Серед ТОП-20 надихаючих жінок була представниця від НАЕК «Енергоатом» – Тетяна Амосова, директор з інвестицій та перспективного розвитку. Для дівчат-підлітків успіх Тетяни Амосової є яскравим прикладом того, наскільки жінка може реалізувати себе професійно в такій складній галузі, як атомна енергетика.


STEM: професії майбутнього

У рамках ще однієї з програм STEM-освіти у 2016 році десятикласник-переможець конкурсу есе для школярів «Моя майбутня професія: планування та розвиток» провів повний робочий день з керівником ВП «Атомремонтсервіс» Віталієм Шикуном. Школяр спостерігав за роботою підприємства, побував на селекторних нарадах, прийомі відвідувачів, побачив, як вирішуються питання поточної діяльності.

«Завдяки проекту я отримав можливість відвідати Атомремонтсервіс. Перебування на підприємстві справило фантастичне враження тому, що побачив роботу колективу, наскільки все злагоджено. Найбільше мені запам’яталася нарада, коли я сидів біля директора і бачив, яким чином вирішуються важливі робочі питання. Це корисний для мене життєвий досвід». Юрій Дубограй, учень 10-го класу Добровеличківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської області.

Крім того, фахівці НАЕК «Енергоатом» запросили до Компанії учнів чотирьох шкіл Києва, розповіли їм про діяльність Компанії, атомну енергетику в Україні та світі. Навчально-виробничі об’єднання в Іванківському районі Київщини у рамках підтримки STEM-освіти отримали анімаційні та ілюстративні матеріали про ядерну фізику та атомну енергетику.


Компанія і надалі розвиватиме STEM-освіту в Україні, адже це дає можливість заохочувати обдаровану молодь до вивчення технічних наук і обирати професію у галузі атомної енергетики.

КУЛЬТУРА

Енергоатом активно підтримує розвиток творчого потенціалу своїх працівників та жителів міст-супутників АЕС. На головних сценах Вараша, Енергодара, Нетішина та Южноукраїнська відбуваються пісенні конкурси та фестивалі, літературні вечори, юні художники та майстри отримують нагороди.


Сприяючи розвитку творчого потенціалу дітей та юнацтва, Енергоатом долучився до проведення дитячо-юнацьких творчих конкурсів, які торік пройшли у містах-супутниках АЕС. Діти активно підтримали творчу ініціативу Компанії, а їх роботи побачили не лише мешканці рідних міст, а й українські військові у зоні проведення АТО та в Ірпінському шпиталі. Роботи учасників творчого конкурсу також були виставлені у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.


Міжнародний фестиваль-конкурс вокального мистецтва «Місто дитинства»

У 2016 році Палац культури ЮУАЕС вперше провів конкурс на звання кращого вокаліста для учасників віком від 6 до 25 років з України, Білорусії, Росії. Вони демонстрували таланти в номінаціях естрадний, джазовий, академічний та народний вокал.

СПОРТ

НАЕК «Енергоатом» дбає про фізичне здоров’я своїх працівників та мешканців регіонів розташування АЕС. Спортивні майданчики та споруди спортивного призначення (басейни, ДЮСШ, ринги тощо) завжди готові і до тренувань спортсменів, і до проведення змагань найвищого рівня. У містахсупутниках відбуваються шахові турніри, змагання з плавання, фехтування, веслування на байдарках і каное, марафони, велопробіги, спартакіади тощо.


Компанія і надалі сприятиме підтриманню здорового способу життя.


Міжнародний боксерський турнір у Нетішині

У місті-супутнику ХАЕС Нетішині в листопаді 2016 року відбувся ІІ Міжнародний боксерський турнір, присвячений воїнам АТО. На змагання приїхали боксери із західних та північних областей України, а також із Молдови та Білорусі.

Загалом у турнірі взяли участь понад 130 спортсменів, серед яких 30 – вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Хмельницької АЕС, які гідно представили місто атомників. Боксери виступали у чотирьох вікових категоріях.


ІV Міжнародний турнір з плавання на відкритій воді «Біле озеро»

У серпні на базі РОК «Біле озеро» відбулися щорічні змагання з плавання, присвячені Дню Незалежності України та 20-річчю Компанії. У турнірі 2016 року взяли участь більше 130 спортсменів віком від 10 до 85 років з різних куточків України та світу – від аматорів й моделей до спортсменів-рекордсменів й призерів європейських чемпіонатів. Захід відбувся з метою популяризації плавального спорту серед атомників, сприяння підвищенню спортивної майстерності плавців, пропаганди здорового способу життя і розповсюдження його серед молоді та працівників енергетичної галузі.


КОРПОРАТИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Колектив НАЕК «Енергоатом» став частиною стихійного волонтерського руху, який охопив Україну, від самого початку російської агресії проти нашої держави. Здатність українців до блискавичної самоорганізації в умовах загрози існуванню країни виявилась настільки ж потужним та неочікуваним для ворога елементом супротиву, як і масовий добровольчий рух. У перші місяці військових дій на Донбасі, лише завдяки волонтерській допомозі наші захисники отримували такі життєво необхідні речі, як медикаменти, їжу, бронежилети, каски, та навіть форму.


Співробітники відокремлених підрозділів Енергоатома за власної ініціативи збирали та збирають адресну допомогу окремим підрозділам та бійцям, але завдяки високому рівню комунікації, довіри та координації всередині багатотисячного колективу атомників вдалося значно підвищити ефективність та обсяги допомоги військовим у зоні АТО, започаткувавши у Компанії загальний волонтерський рух. Дуже важливо, що цей рух отримав всебічну підтримку з боку керівництва відокремлених підрозділів та Дирекції Енергоатома. Проявом такої підтримки, зокрема, стала можливість здійснювати ремонт військової техніки для потреб ЗСУ на базі автотранспортних підприємств Енергоатома, де у позаробочий час співробітниками Компанії було відремонтовано десятки одиниць бронетранспортерів, вантажівок та інших військових транспортних засобів.


Різноманітні елементи військової амуніції, оптика та тепловізори, засоби зв’язку, електрогенератори та бензопили, набори для ремонту автотранспорту, автомобільні шини та печі для обігріву, і ще багато інших корисних та поживних речей отримали українські військові на передовій завдяки зусиллям атомників. Але вкрай важливою була і залишається не лише матеріальна допомога, але й моральна підтримка наших воїнів. З кожною поїздкою на передову волонтери Енергоатома доставляють на фронт малюнки та творчі роботи маленьких патріотів, здебільшого дітей з міст - супутників АЕС. Щирі дитячі малюнки підтримують захисників України у найбільш напружені години на фронті. У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва в рамках акції з підтримки воїнів АТО та українських політв’язнів Компанія провела пересувну виставку дитячих робіт «З надією до Перемоги!».


Допомагали волонтери Енергоатома і цивільним мешканцям у зоні АТО, адже у безпосередній близькості до лінії фронту залишається ще багато українських громадян, позбавлених можливості регулярно отримувати продовольчі товари та інші предмети першої необхідності.


Волонтери Енергоатома отримали багато офіційних подяк від командування окремих військових частин, але найцінніша подяка – це особисті слова вдячності від бійців, які боронять нашу країну.

«Коли ти везеш передачу українському військовому, довозиш її, а потім тобі дзвонить його мати і дякує – це незабутні відчуття того, що ти зробив хоч трохи когось щасливим, хоч на мить. Коли тобі дзвонять хлопці і кажуть, що завдяки тим речам, що ти привіз, саме цей боєць та його побратими залишилися живими – це надзвичайні відчуття». Олександр Махно, заступник директора ВП «Управління справами» НАЕК «Енергоатом».

НАЕК «Енергоатом» розвиває корпоративне волонтерство не лише в останні кілька років. Компанія упродовж багатьох років підтримувала тих, хто найбільше потребував її допомоги: дітей-сиріт, людей з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів та ін.


Підтримуємо дітей, що потребують особливої уваги


Підтримка людей з особливими потребами стала основою корпоративного волонтерського руху НАЕК «Енергоатом». У 2016 році Компанія продовжила активну співпрацю із Всеукраїнською благодійною організацією «Даун Синдром», допомагаючи дітям із цим синдромом. Компанія тісно співпрацює також із навчально-реабілітаційним центром для дітей із вадами зору «Левеня» у Львові. Завдяки корпоративному волонтерству НАЕК «Енергоатом» спільно зі своїми партнерами по благодійній діяльності вдалося зібрати необхідні кошти для роботи єдиного в державі Центру раннього розвитку для дітей із синдромом Дауна, який надає безоплатні консультації, навчальні програми та матеріали сім’ям з такими дітками по всій Україні.


Волонтери Енергоатома у 2016 році взяли участь у благодійних турнірах ВБО «Даун Синдром» з міні-футболу, пейнтболу та боулінгу «Кубок відкритих сердець». За сприяння Компанії та львівського центру «Левеня» діти із вадами зору їздили на екскурсію у Київ, побували в офісі Компанії, відвідали Музей води та «Експериментаріум», а їх творчі роботи були виставлені у Національному університеті «Львівська політехніка».

УЧАСТЬ У ВАЖЛИВИХ СУСПІЛЬНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ПОДІЯХ

Важливою справою для єднання команди працівників НАЕК «Енергоатом» є спільна участь у громадському житті містсупутників. І варто зауважити, що Компанія робить чималий внесок у розвиток українського суспільства.


Працівники Енергоатома завжди з ентузіазмом беруть участь у відзначенні державних та національних свят. Від самого початку заснування Всесвітнього дня вишиванки протягом 10 років співробітники Енергоатома в цей день змінюють робочий одяг на вишиті в національних традиціях сорочки. Яскравий одяг, його автентичність та оригінальність, невтримний ентузіазм працівників Компанії створюють атмосферу свята, сприяють проведенню різних конкурсів.


До Дня Незалежності України працівники НАЕК «Енергоатом» влаштовують різноманітні змагання, конкурси, флеш-моби. Наприклад, понад сотня рівненських атомників у 2015 році відтворила живий герб України. До 25-ої річниці Незалежності України працівники Рівненської АЕС провели у місті патріотичну акцію «Посміхнись, Україно!».


Вітали один одного та інших містян працівники Компанії і в День Державного Прапора України, демонструючи на всю країну свою відданість національній символіці держави, патріотичним цінностям і командному духові Компанії.


До Дня захисника України волонтери Енергоатома привітали бійців української армії, які боронять нашу державу від агресора на Сході країни. Вони подолали 500 км фронтової дороги, але не оминули увагою та волонтерською допомогою жодного бійця.


Не забувають працівники Компанії і про величезну трагедію українського народу, пов’язану із аварією на Чорнобильській АЕС. Вшанування пам’яті тих, хто долав наслідки катастрофи, спільні заходи, які проводить НАЕК «Енергоатом» із громадами регіонів присутності Компанії, є яскравим прикладом того, що НАЕК «Енергоатом» як один з лідерів енергетичної галузі України є активним прибічником пріоритетів безпеки атомної енергетики, відкритості, соціальної відповідальності і соціального партнерства.


Велопробіг «З Україною в серці»


До 20-ої річниці створення ДП «НАЕК «Енергоатом» 34 представники чотирьох АЕС та Дирекції Компанії проїхали на велосипедах майже 780 км. Велопригода стартувала у Вараші, місті-супутнику РАЕС. Протягом 8 днів учасники заходу відкривали для себе безліч цікавих пам’яток та чудових місць Рівненської, Хмельницької, Житомирської, Чернігівської та Київської областей. За час подорожі проведено десятки зустрічей з жителями населених пунктів, завдяки чому вдалося донести думку, що незалежність України починається в серцях українців і базується на енергетичній та економічній самостійності держави.


#ENERGOATOMRUN


У НАЕК «Енергоатом» сформувалася власна команда бігунів, яка змагається в марафонських естафетах та класичних марафонах на подолання дистанцій. У 2016 році команда Компанії успішно виступила в Київському міжнародному марафоні Wizz Air Kyiv City Marathon 2016, шостому Київському міжнародному півмарафоні Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2016 та в марафоні Kyiv Euro Marathon, який проходив у рамках святкування Дня Європи в Києві.

ПЛАНИ НА 2017 РІК ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

Управління персоналом

 • Підготовка кадрового резерву керівників НАЕК «Енергоатом» вищої та середньої ланок управління.
 • Подальша реалізація програм навчання та підвищення кваліфікації працівників НАЕК «Енергоатом».
 • Впровадження підсистеми управління персоналом на базі програмного забезпечення SAP ERP (Enterprise resource planning system, Система управління ресурсами підприємства).

Розвиток місцевих громад

 • Участь у розвитку міст-супутників АЕС України в ході реалізації ними стратегії сталого розвитку «Україна 2020», у тому числі шляхом укладання угод про співпрацю між НАЕК «Енергоатом» та органами місцевої влади.
 • Подальша реалізація освітніх проектів Енергоатома.
 • Виконання зобов’язань щодо соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зонах спостереження АЕС.
 • Належне утримання за рахунок НАЕК «Енергоатом» понад 30 об’єктів соціальної інфраструктури містсупутників, які входять до єдиного майнового комплексу Компанії, серед яких є палаци культури, спортивні зали, басейни, готелі тощо.
 • Сприяння спеціалізованим медико-санітарним частинам у наданні якісних медичних послуг та медичної допомоги кваліфікованими фахівцями цих закладів працівникам АЕС – жителям міст-супутників.