© 2017 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Айдин Айсін,
Віце-президент ДП «НАЕК «Енергоатом»

Генеруючи понад 50% екологічної, безпечної та низьковуглецевої енергії в Україні, НАЕК «Енергоатом» відіграє вагому роль у соціальному та економічному розвитку України. Про це говорять цифри. У 2016 році Енергоатом сплатив до бюджетів усіх рівнів податки на суму 7 млрд 190 млн грн. Понад 349 млн грн у 2016 році склали відрахування Енергоатома на соціально-економічну компенсацію ризику населення територій зони спостереження АЕС.


Енергоатом – це понад 34 тисячі працівників, в яких Компанія цінує відданість, професійність та прагнення постійно вдосконалюватися. Корпоративні цінності НАЕК «Енергоатом» закріплені Кодексом корпоративної етики, який має на меті сприяння розвитку корпоративної культури та забезпечення дотримання працівниками Компанії високих стандартів поведінки, традиційних для атомної енергетики.


Енергоатом має намір створити нову систему корпоративних цінностей, нетерпиму до корупції в усіх ланках. Для цього в Компанії впроваджується антикорупційна політика та програма, а також створені спеціалізовані відділи запобігання та протидії корупції. НАЕК «Енергоатом» стала першою серед українських держкомпаній, яка провела тендер через електронну систему торгів ProZorro. У тісній співпраці з ГО Transparency International Україна Компанія на постійній основі впроваджує дієві антикорупційні заходи, здійснює антикорупційні «стрес-тести» та вдосконалює свою антикорупційну діяльність.


Дотримуючись курсу на євроінтеграцію, Енергоатом привів свою систему менеджменту у відповідність до міжнародних стандартів і сертифікував її згідно зі стандартами ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 та OHSAS 18001:2007. Продовжується підготовка до корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», передбаченої умовами кредитного договору з ЄБРР. Цей процес буде проходити у відповідності до Дорожньої карти, розробленої за кращими світовими зразками, та має завершитися у 2018 році.


Прагнення Енергоатома відповідати найкращим світовим практикам підкріплені всебічною міжнародною співпрацею та обміном досвідом з державними та недержавними організаціями багатьох країн світу. Важливим напрямом співробітництва Компанії є реалізація міжнародних програм, спрямованих на підвищення ядерної безпеки АЕС України, а також організація та ефективне використання міжнародної технічної допомоги, наданої зокрема в рамках програм Єврокомісії (TACIS, ІСЯБ), МАГАТЕ, INPRO, IFNEC, EUR та інших.


Компанія не зупиняється на досягнутому і робить важливий внесок у сталий розвиток суспільства. Ми продовжуємо створювати робочі місця, забезпечувати гідні умови праці та соціальну захищеність для працівників, сприяючи розвитку місцевих громад, дбаючи про захист довкілля, й перш за все, надаючи доступ до надійного і чистого джерела енергії.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

ДП «НАЕК «Енергоатом» є юридичною особою, створеною відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» від 17 жовтня 1996 року №1268 на виконання Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».


НАЕК «Енергоатом» належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України – органу державного управління у галузі використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. Мета, предмет діяльності, майно, права та обов'язки, принципи адміністративного управління НАЕК «Енергоатом» як суб'єкта господарювання визначені Статутом Компанії. Цілі, завдання, основні функції, відповідальність і права Енергоатома як експлуатуючої організації визначені «Положенням про експлуатуючу організацію (оператора) ядерних установок ДП «НАЕК «Енергоатом».


НАЕК «Енергоатом» отримує ліцензії та дозволи органів ліцензування на провадження видів діяльності відповідно до чинного законодавства.


НАЕК «Енергоатом» включено до об’єктів, які не підлягають приватизації25 Закон України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 №847-XIV, Додаток 2 «Перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані». .

ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ


Рeалізація проeкту корпоратизації Енергоатома передбачає здійснення 39 основних заходів, які будуть реалізовані в 3 етапи. Уся робота консультанта Deloitte відбувається у взаємодії з усіма зацікавленими сторонами, до яких, зокрема, відносяться Кабінет Міністрів України, Державна інспекція з ядерного регулювання, кредитори та Міжнародна агенція атомної енергетики (МАГАТЕ), а також інші.


1-й етап

Огляд та оцінка існуючої в Україні законодавчої бази. Одним з основних питань на цьому етапі є виконання Постанов КМУ №142 та №143, які стосуються нових вимог до управління державними унітарними підприємствами, Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №248, що передбачає розробку проекту Статуту Енергоатома у новій редакції у відповідності до умов кредитної угоди між НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР.


2-й етап

Планується складання Дорожньої карти корпоратизації Енергоатома, проведення аналізу та проектування ефективної організаційно-управлінської корпоративної структури, визначення та узагальнення прав і зобов’язань Компанії внаслідок корпоратизації, визначення ролі держави тощо.


3-й етап (завершальний)

Оформлення питань корпоративного управління, в тому числі: роль та відповідальність правління директорів, затвердження та наділення їх повноваженнями, побудова системи фінансового контролю, а також підзвітність керівництва Компанії з урахуванням кращого досвіду та міжнародних стандартів. Крім того, на завершальному етапі буде розроблений проект 10-річного плану розвитку Енергоатома в розрізі управління фінансами, залучення довгострокового капіталу та управління грошовими коштами.

НАЕК «Енергоатом» є унітарним підприємством, тому на Компанію не поширюються принципи корпоративного управління.


Починаючи з 2013 року у Енергоатомі ведеться процес підготовки до корпоратизації згідно з Угодою між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку і Кредитною угодою між ЄБРР та НАЕК «Енергоатом» за проектом «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України» (КзППБ). Згідно з угодою, ЄБРР надає НАЕК «Енергоатом» кредит на суму 300 млн євро на реалізацію заходів у рамках КзППБ. Кредит надається під державні гарантії. Однією з обов’язкових умов кредитної угоди є провeдeння процeсу корпоратизації НАЕК «Енергоатом» у відповідності до Дорожньої карти, розроблeної консультантом з корпоратизації за зразками кращої світової практики.


Корпоратизація має сприяти створенню сприятливих умов для залучення інвестицій і фінансування проектів капітального будівництва, добудови атомних енергоблоків, удосконалення системи управління держактивами стратегічного призначення.


Європейський банк реконструкції та розвитку обрав консультантом з корпоратизації для НАЕК «Енергоатом» компанію «Делойт», Україна (Deloitte Touche LLC).

ПЛАНИ НА 2017 РІК ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

НАЕК «Енергоатом» продовжить процес підготовки до корпоратизації відповідно до умов Кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку. У 2017 році планується розробка консультантом «Делойт» Дорожньої карти корпоратизації Компанії.


Очікується, що у 2018 році процес корпоратизації буде завершено (у разі погодження Міненерговугілля та ЄБРР проекту Дорожньої карти, розробленої консультантом з корпоратизації).

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

Керівником ДП «НАЕК «Енергоатом» є президент. Для забезпечення виконання функцій експлуатуючої організації, встановлених нормативно-правовими актами України, президент Енергоатома формує організаційну структуру експлуатуючої організації та визначає склад Керівництва експлуатуючої організації.


До складу Керівництва крім президента входять перший віце-президент − технічний директор, Генеральний інспектор − директор з безпеки, віце-президенти, а також генеральні директори відокремлених підрозділів АЕС (заступники керівника ЕО на майданчику АЕС).


Президент НАЕК «Енергоатом», генеральні директори (директори) відокремлених підрозділів Компанії з метою реалізації визначеної ними політики затверджують цілі (стратегії, програми, плани тощо) за відповідними напрямками діяльності. Цілі є конкретними та містять критерії, за якими можна оцінити їх досягнення; доводяться до відома персоналу та є доступними йому для ознайомлення; переглядаються з метою забезпечення їх відповідності.

Загальна організаційна структура ДП «НАЕК «Енергоатом»

СКЛАД І СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

Вищим органом управління ДП «НАЕК «Енергоатом» є Правління.


Оперативне управління господарською діяльністю підприємства здійснює президент НАЕК «Енергоатом». Президент, перший віце-президент - технічний директор, а також віце-президенти підприємства (не більше трьох) призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.


Члени Правління затверджуються та звільняються від обов’язків членів Правління Міністерством енергетики та вугільної промисловості.


У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом та Положенням про організацію роботи Правління НАЕК «Енергоатом».


Повноваження президента, першого віце-президента – технічного директора, віце-президентів визначені в Статуті Компанії.


Наказом Міненерговугілля від 16.01.2017 року №48 затверджено склад Правління ДП «НАЕК «Енергоатом» у кількості 17 осіб.

Керівництво Компанії

Недашковський Юрій Олександрович
Президент ДП «НАЕК «Енергоатом»

Народився 14 квітня 1961 року в м. Києві. У 1983 році закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «Атомні електричні станції і установки».

З 1983 до 2000 року працював на Хмельницькій АЕС, де пройшов шлях від обхідника котельного обладнання до генерального директора станції.

2000–2003 рр. – президент ДП «НАЕК «Енергоатом».
2003–2005 рр. – помічник-консультант народного депутата України.
2005–2006 рр. – президент ДП «НАЕК «Енергоатом».
2006–2008 рр. – заступник міністра палива та енергетики України.
2008–2012 рр. – президент ДП «НАЕК «Енергоатом».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України №124-р від 05.03.2014 Юрія Недашковського призначено президентом ДП «НАЕК «Енергоатом».

Шавлаков Олександр Володимирович
Перший віце-президент – технічний директор ДП «НАЕК «Енергоатом»

Народився 30 липня 1959 року в м. Горлівка Донецької області. У 1982-му закінчив Московський інженерно-фізичний інститут за спеціальністю «Атомні електростанції та установки».
З квітня 1982-го до серпня 1986 року працював у реакторному цеху Чорнобильської АЕС.

1986–1987 рр. – начальник зміни реакторного цеху дирекції Мінської атомної теплоцентралі (Білорусь).
З січня 1987 року почав працювати на Запорізькій АЕС, де пройшов шлях від старшого інженера з експлуатації реакторного цеху до головного інженера станції.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року Олександр Шавлаков призначений першим віце-президентом – технічним директором НАЕК «Енергоатом».
Відмінник атомної енергетики, Почесний працівник атомної енергетики, Відмінник енергетики України.

Пишний Володимир Максимович
Віце-президент ДП «НАЕК «Енергоатом»

Народився 15 січня 1955 року в с. Сенча Лохвицького району Полтавської області.
Трудовий шлях розпочав у 1972 році в Сенчанському будуправлінні, де працював до вступу до Одеського політехнічного інституту в 1973 році.
Інститут закінчив у 1978 році, отримавши кваліфікацію інженера-теплоенергетика.
Після закінчення вузу працював інженером лабораторії наладки реактора Нововоронезької АЕС (Росія), старшим майстром з ремонту 1 групи цеху централізованого ремонту Запорізької АЕС.
З 1988-го до 1990 року – заступник начальника цеху централізованого ремонту ВО «Запорізька АЕС». Протягом 1990–1995 рр. – заступник головного інженера з ремонту ВО «Запорізька АЕС». У 1995–2000 рр. – директор дочірнього підприємства «Енергоатом контроль-сервіс» ВАТ «Енергоатом».
З березня 2000 року – генеральний директор ВП «Запорізька АЕС».
З грудня 2003 року – віце-президент з ремонтів та заводського виробництва ДП «НАЕК «Енергоатом».

Заслужений енергетик України, Почесний енергетик України.

Айсін Айдин Абдурашитович
Віце-президент ДП «НАЕК «Енергоатом»

Народився 21 жовтня 1958 року в м. Баку (Азербайджан).
У 1982 році закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації, а у 1995-му – Національну академію управління за спеціальністю «Фінанси та кредит».

Працював на керівних посадах у комерційних та державних підприємствах.
З лютого 2003-го до травня 2005-го – заступник генерального директора з питань фінансів ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».
З жовтня 2006-го до березня 2008-го обіймав посаду віцепрезидента з фінансових питань НАЕК «Енергоатом».
З березня до червня 2010-го – заступник директора з фінансів та економіки ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».

Постановою Кабінету Міністрів №1239-р від 16 червня 2010 року Айдина Абдурашитовича призначено віце-президентом НАЕК «Енергоатом». З 18 червня 2012 року переведений на посаду віцепрезидента з економіки та корпоративного розвитку.

Білей Данко Васильович
Генеральний інспектор – директор з безпеки ДП «НАЕК «Енергоатом»

Народився 27 лютого 1954 року в с. Плоске Свалявського району Закарпатської області.
З 1973 по 1976 рік служив у Військово-Морському флоті на атомному підводному човні.
У 1982 року з відзнакою закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «Атомні електростанції та установки», отримав кваліфікацію інженера-теплоенергетика.

Працював у ВО «Запорізька АЕС» – пройшов трудовий шлях від інженера цеху наладки і випробування до генерального директора.
Протягом 1996–2000 рр. – генеральний директор ВП «Запорізька АЕС» НАЕК «Енергоатом».
У 2000–2002 рр. – директор з якості НАЕК «Енергоатом».
З вересня 2002 до січня 2003 року – директор з виробництва – заступник керівника експлуатуючої організації НАЕК «Енергоатом».

2003 рік – технічний директор, заступник керівника експлуатуючої організації НАЕК «Енергоатом».
З грудня 2003 р. обіймає посаду генерального інспектора – директора з безпеки НАЕК «Енергоатом».

Кандидат технічних наук. Відмінник енергетики України, Почесний працівник атомної енергетики, Заслужений працівник атомної енергетики.

Вашетіна Наталія Віталіївна
Головний бухгалтер ДП «НАЕК «Енергоатом»

Народилася 11 грудня 1956 року в с. Петруші Ріпкинського району Чернігівської області.
У 1981 році закінчила Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Бухгалтерський облік у сільському господарстві».

Працювала на керівних посадах у державних та комерційних підприємствах.
З жовтня 1999-го до січня 2003 р. – головний бухгалтер НАЕК «Енергоатом».
2003–2005 рр. – головний бухгалтер ТОВ «Валєнсьє», ТОВ «Фінансові інвестиції».
З лютого 2005 року Наталію Віталіївну знов призначено головним бухгалтером НАЕК «Енергоатом».

Відмінник атомної енергетики, Почесний працівник атомної енергетики.

ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

Відповідність системи управління НАЕК «Енергоатом» міжнародним стандартамУ 2016 році за результатами злагодженої роботи персоналу відокремлених підрозділів та Дирекції НАЕК «Енергоатом» продемонстровано і підтверджено відповідність інтегрованої системи управління Компанії вимогам міжнародних стандартів

ISO 9001:2008

«Системи управління якістю. Вимоги»

ISO 14001:2004

«Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування»

OHSAS 18001:2007

«Система управління гігієною і безпекою праці»

Енергоатом – перша в Україні енергогенеруюча компанія, що сертифікувала систему управління за трьома міжнародними стандартами.

В даний час в НАЕК «Енергоатом» сертифікована система управління як єдина (інтегрована) в таких галузях:Виробництво електричної і теплової енергії

Інженерна і науково-технічна підтримка

Забезпечення постійної готовності до швидких дій в разі виникнення ядерних і радіаційних аварій

Капітальне будівництво

Виконання ремонтних, монтажних і реконструкційних робіт

Забезпечення і управління ресурсами

Розробка, проектування і виготовлення обладнання, пристроїв і спеціальних засобів

ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

Одне з головних завдань НАЕК «Енергоатом» – бути прозорою та дотримуватись своїх зобов’язань на найвищому рівні. Мета Компанії, як найбільшого енергетичного виробника енергії в Україні, – сприяти створенню конкурентного та відкритого енергетичного ринку. Компанія чітко розуміє, що розвиток сучасних атомних технологій та забезпечення енергетичної незалежності України можливі лише за умови ведення прозорої діяльності та регулярної підзвітності перед суспільством.


Компанія дотримується принципів прозорості та підзвітності, відкрито інформує усі зацікавлені сторони про свою діяльність на корпоративному веб-сайті, а також на офіційних сторінках Компанії у соціальних мережах.


Починаючи з 2015 року Енергоатом публікує річні звіти, в яких розкриває ключову інформацію про операційну діяльність. Крім того, за результатами 2015-2016 рр. Компанія підготувала звіт про соціальні проекти.


Завдяки систематичному оприлюдненню якнайширшого переліку звітності на сайті Компанії у 2015 році Енергоатом отримав найбільшу кількість балів серед державних підприємств, які оцінювались у рамках проекту «Прозорість і соціальна відповідальність. Керівництво для державних компаній». За підсумками 2016 року Енергоатом очолив рейтинг прозорості корпоративної звітності вже серед державних і приватних компаній України.27 Організатор конкурсу – Центр «Розвиток КСВ» http://csr-ukraine.org/


Енергоатом постійно взаємодіє із представниками ЗМІ, відкрито інформує всі зацікавлені сторони про свою діяльність та оперативно надає інформацію про роботу Компанії, а також інформує суспільство і зацікавлені сторони про найважливіші питання стосовно стану атомної енергетики України.


МІЖНАРОДНЕ ТА ВІТЧИЗНЯНЕ ВИЗНАННЯ

У 2016 році за результатами дослідження, яке здійснили експерти глобальної антикорупційної мережі Transparency International Україна (ТІ Україна)26 Transparency International Україна (ТІ Україна) – українське відділення міжнародної антикорупційної організації Transparency International, присутньої більш ніж у 100 країнах світу. TI Україна контролює виконання антикорупційної реформи та прагне знизити рівень корупції в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності та доброчесності публічної влади і громадянського суспільства. Сайт: http://ti-ukraine.org , серед 100 приватних і державних українських компаній і холдингів Енергоатом отримав найвищі оцінки показників прозорості − 8,9 балів з 10 можливих. В рейтингу «Організаційна прозорість» Енергоатом відповідає 100% вимог.


Найбільшим підтвердженням прозорої діяльності НАЕК «Енергоатом» є оцінка незалежних спостерігачів.

ПРОЗОРІ ЗАКУПІВЛІ

Прозорі закупівлі є невід’ємною складовою сучасного відповідального бізнесу. Інформаційна відкритість, регламентований та зрозумілий закупівельний процес, прозорість ухвалення рішень, унеможливлення корупційних схем, чіткі та зрозумілі вимоги до підрядників, добросовісність – це ті складові, яких дотримується у своїй діяльності НАЕК «Енергоатом». Результатом цього вже сьогодні є зекономлені державні кошти, впровадження норм антикорупційного законодавства та співпраця зі світовими виробниками.


Впроваджуючи спрощення процедури закупівель, відкриті торги та прагнучи ліквідувати корупційну складову у закупівлях, Енергоатом ще у жовтні 2014 року підписав меморандум з ГО «Прозорі закупівлі» щодо побудови в Україні прозорої та ефективної системи державних закупівель. І вже на початку 2015 року провів перші електронні торги серед державних компаній України через майданчик ProZorro.28 Система електронних державних закупівель ProZorro введена в експлуатацію в лютому 2015 року. ProZorro має на меті забезпечити прозоре та ефективне витрачання державних коштів, а також запобігти корупції завдяки громадському контролю та розширенню кола постачальників під час проведення закупівель. Детальніше про ProZorro дивіться https://prozorro.gov.ua/


Відповідно до статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII Енергоатом дотримується принципу недискримінації учасників, що передбачає забезпечення рівних умов для участі в процедурах закупівель для вітчизняних та іноземних учасників усіх форм власності; забезпечення вільного доступу усіх учасників до інформації про закупівлю.


Відкриті торги, конкурентний діалог, відсутність потреби у великій кількості документів у паперовому вигляді, можливість подати інформацію для участі у тендері протягом доби, відсутність впливу людського фактору на визначення переможця – основні принципи реалізації чесних та прозорих тендерів для НАЕК «Енергоатом».

Аналіз укладених договорів ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2016 році у розрізі предметів закупівліЗа результатами проведеного комплексного аналізу системи закупівель НАЕК «Енергоатом» міжнародною консалтинговою фірмою ПрАТ «КПМГ Аудит» не встановлено порушень щодо вимог чинного законодавства в сфері державних закупівель.


0 0 договорів на суму
0 млрд 0 млн грн

БУЛО УКЛАДЕНО У 2016 РОЦІ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ ВІДПОВІДНО ДО ПРОЦЕДУР ПРОЗОРИХ ЗАКУПІВЕЛЬ


0,1 млн грн
Економія коштів

НА ЗАКУПІВЛІ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У 2016 РОЦІ ЗАВДЯКИ ПРОВЕДЕННЮ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ PROZORRO


Інформацію щодо закупівель НАЕК «Енергоатом» можна знайти на сайті

www.atom.gov.ua

У 2016 році міжнародною консалтинговою фірмою ПрАТ «КПМГ Аудит» було проведено комплексний аналіз системи закупівель Енергоатома на предмет її ефективності, прозорості та наявності/відсутності дискримінаційних та корупціогенних факторів. Було здійснено вибіркову перевірку значних за витратами матеріальних ресурсів процедур Компанії щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, проведених у 2015 році. Зокрема, було перевірено відповідність процедури закупівлі вимогам законодавства України, чинного на момент проведення торгів, а також внутрішнім правилам Компанії, здійснено порівняльний аналіз закупівель на предмет завищення вартості на основі порівняння з цінами аналогічних товарів згідно з публічною інформацією. У відповідності до нового законодавства України щодо процедури закупівель, а також із метою і надалі залишатись соціально відповідальним учасником енергетичного ринку України, Енергоатом продовжуватиме впроваджувати максимальну прозорість та підзвітність перед суспільством.

КОРПОРАТИВНА ЕТИКА

НАЕК «Енергоатом» є найбільш ефективним та екологічним виробником електроенергії в Україні. Це стало можливим не лише завдяки відданій праці висококваліфікованих професіоналів, дотриманню найвищих стандартів безпеки та норм експлуатації атомних електростанцій, але й завдяки корпоративним цінностям, які Компанія впроваджує у життя.

Головні корпоративні цінності ДП «НАЕК «Енергоатом»

Повага до особистих прав та інтересів працівників Компанії

Повага до умов взаємодії, запропонованих діловими партнерами

Забезпечення умов для професійної спадкоємності

Безперервний розвиток трудового потенціалу і рівні умови для професійного зростання

Управління знаннями у галузі використання ядерної енергії

Збереження виробничого, кадрового та іншого потенціалу Компанії

Забезпечення надійності, високої якості, компетентності, відповідальності і досвіду при організації та виконанні робіт

Здійснення діяльності з підвищення культури безпеки на всіх рівнях управління виробництвом та кожним працівником Компанії

Встановлення безумовного пріоритету безпеки при виконанні виробничих завдань у всіх відокремлених підрозділах Компанії

У 2010 році Енергоатом впровадив Кодекс корпоративної етики, в якому закріплені корпоративні цінності Компанії, норми і правила поведінки працівників з метою встановлення безумовного пріоритету безпеки на АЕС, забезпечення усвідомлення працівниками своєї ролі в досягненні стратегічних цілей Компанії. У 2016 році, переймаючи найкращі світові практики, а також взявши до уваги думку співробітників Компанії, Кодекс було вдосконалено.


Всі працівники Енергоатома у своїй професійній діяльності керуються принципами, встановленими у Кодексі. Положення Кодексу поширюються на всіх працівників Компанії незалежно від займаної посади.


У своїй доповіді у 2016 році експерти незалежної міжнародної компанії Transparency International Україна відзначили, що Кодекс етики, який діє в НАЕК «Енергоатом», закріпив принцип неприпустимості корупції на всіх рівнях діяльності компанії. Зокрема, згідно з цим принципом Компанія забороняє надавати та приймати подарунки, кошти або винагороду в будь-якій формі діловим партнерам та іншим сторонам і декларує, що компанія співпрацює з діловими партнерами, що мають хорошу репутацію та займаються законною діяльністю.


Наявність у НАЕК «Енергоатом» корпоративних цінностей та їх впровадження на всіх рівнях роблять Компанію не лише соціально відповідальною, але й більш відкритою та прозорою для ділових партнерів, інвесторів та українського суспільства.


Детальніше ознайомитися з Кодексом корпоративної етики НАЕК «Енергоатом» можна на сайті

www.atom.gov.ua

Принципи корпоративної етики ДП «НАЕК «Енергоатом»

Безпека як безумовний пріоритет. Недопущення шкоди від виробничої діяльності навколишньому середовищу, здоров'ю і безпеці працівників Компанії та населення

Взаємовідносини між працівниками, що ґрунтуються на дотриманні принципів корпоративної етики - запорука успіху Компанії

Професіоналізм працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» є гарантією надійної і безаварійної роботи АЕС та забезпечення необхідного рівня ядерної, радіаційної і техногенної безпеки України

Неприпустимість корупції на всіх рівнях діяльності
ДП «НАЕК «Енергоатом»

Відкритість і правдивість - шлях до зміцнення репутації ДП «НАЕК «Енергоатом»


ВНЕСОК У БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ

ДП «НАЕК «Енергоатом» вважає неприпустимими будь-які прояви корупції та зловживання у ході здійснення державних закупівель, виробничої та будь-якої іншої діяльності. Пряма чи непряма пропозиція, обіцянка або одержання неправомірної вигоди у будь-якій формі вважаються неприйнятними. Нетерпимість до корупції означає сувору заборону для будь-яких осіб, що діють від імені Компанії або в її інтересах, прямо або опосередковано, особисто або через будь-яке посередництво брати участь у корупційних діях та зловживаннях.


Відкритість для суспільства щодо усіх аспектів діяльності, впровадження антикорупційних політики та програми, вживання конкретних дій у боротьбі з корупцією, а також «нульова толерантність» до корупціонерів – одні з основних засад діяльності Енергоатома.

КОМПЛАЄНС-ПОЛІТИКА НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

В НАЕК «Енергоатом» впроваджена політика, спрямована на ефективну і прозору протидію корупції та боротьбу із зловживаннями на робочому місці, встановлені основні принципи та елементи Комплаєнс-політики Компанії, розподіл відповідальності між структурними підрозділами Компанії за її дотримання.


Компанія надає можливість працівникам та іншим особам конфіденційно і, за бажанням, анонімно повідомляти про можливі порушення за допомогою «Скриньки довіри» або безпосередньо президенту НАЕК «Енергоатом», відповідальному за здійснення Комплаєнс-політики.


Принципи Комплаєнс-політики Компанії обов’язково враховуються при здійсненні публічних закупівель. Так, у 2016 році договори (контракти) укладалися в Компанії лише після включення до них «антикорупційних застережень». Це дало можливість Компанії відмежуватить від недоброчесних компаній та співпрацювати тільки з тими контрагентами, які розділяють антикорупційні принципи, задекларовані Компанією.


НАЕК «Енергоатом» декларує відмову від участі в будь-яких бізнес-процесах, які прямо чи опосередковано створюють можливість суб’єктам регулювання здійснювати корупційні правопорушення, навіть якщо така відмова тягне за собою втрату Компанією матеріальної або іншої вигоди.


В рамках реалізації Комплаєнс-політики Енергоатома у 2016 році працівниками уповноважених підрозділів проводилися службові розслідування. Інформація про результати службових розслідувань постійно оприлюднюється на веб-сайті Компанії.


Для систематизації підходів та виявлення оптимальних точок докладання зусиль в Компанії Transparency International Україна було проведено антикорупційний аудит у 2015 році, рекомендації якого вже активно виконуються. Комплаєнс-політика НАЕК «Енергоатом» втілюється у життя та змінюється відповідно до вимог сьогодення.


Принципи Комплаєнс-політики НАЕК «Енергоатом», дотримання яких є обов'язковим для всіх працівників Компанії:

 • Неприйнятність корупції у будь-яких її проявах
 • Безумовне дотримання Комплаєнс-політики Компанії
 • Реагування та відповідальність
 • Висвітлення на офіційному веб-сайті підприємства інформації щодо осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов’язаних з корупцією чи перевищення службового становища
 • Співпраця з діловими партнерами, що поділяють ті ж цінності, що викладені в Комплаєнс-політиці.

Детальніше ознайомитися з Комплаєнс-політикою НАЕК «Енергоатом» можна на сайті

www.atom.gov.ua

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

У 2015 році ДП «НАЕК «Енергоатом» стало першим державним підприємством, яке затвердило антикорупційну програму відповідно до вимог нового антикорупційного законодавства України. Наразі Антикорупційна програма Компанії являє собою набір дієвих правил доброчесності, які вже формують нову корпоративну культуру в Компанії. Завдяки плідній взаємодії з міжнародною антикорупційною організацією Transparency International Україна Енергоатому вдалося не лише переглянути і суттєво вдосконалити внутрішні процедури з метою унеможливлення корупційних проявів, а й розпочати створення системи несприйняття корупції на рівні свідомості як працівників Компанії, так і її контрагентів.


Антикорупційна програма є одним із головних документів Енергоатома, де закріплений комплекс правил, стандартів і процедур, який сприяє виявленню, протидії та запобіганню корупції в діяльності Компанії. Зокрема, програмою визначені права та обов’язки працівників у сфері запобігання корупції, процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, порядок регулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Компанії та інші.


З грудня 2014 року в НАЕК «Енергоатом» функціонує спеціальний підрозділ – Центр із запобігання і протидії корупції, основним завданням якого є забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії та виявлення корупції на підприємстві. Головна мета діяльності Центру – забезпечення реалізації норм антикорупційного законодавства, вжиття превентивних заходів, направлених на недопущення корупційних проявів у Компанії, проведення роз’яснювальної роботи у трудовому колективі, виявлення фактів корупційних дій чи пов’язаних з корупцією правопорушень, ініціювання притягнення до відповідальності осіб, винних у корупційних схемах та діяннях.


У 2017 році було створено Робочу групу з оцінки корупційних ризиків у діяльності НАЕК «Енергоатом». До участі в оцінці корупційних ризиків у діяльності підприємства було залучено незалежних експертів з урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», громадської організації «Професійна асоціація корпоративного управління», аналітичного центру DiXi Group, юридичної фірми «Селепей, Волковецький і партнери». Очолив Робочу групу президент Енергоатома Юрій Недашковський. Серед пріоритетних напрямків діяльності групи – оцінка корупційних ризиків, розробка заходів з їх усунення, а також контроль і надання кваліфікованої допомоги фахівцям Компанії.


Для НАЕК «Енергоатом» важливо знати, як ставляться до антикорупційної політики працівники Компанії, щоб визначити рівень корупційних ризиків у діяльності Компанії та розробити план необхідних антикорупційних заходів. З цією метою у 2016 році, вже другий рік поспіль, було проведено анонімне опитування серед працівників Компанії. Участь в опитуванні взяли 227 працівників. І хоча загальна кількість опитуваних була доволі невеликою, важливим показником стало підвищення рівня усвідомлення працівниками потреби у здійсненні антикорупційних заходів у Компанії та помітне підвищення рівня знань щодо вимог антикорупційного законодавства.


Прийняття Антикорупційної програми НАЕК «Енергоатом» – це підтвердження прагнення керівництва Компанії до запобігання проявам корупції, забезпечення безумовного дотримання вимог законодавства з питань протидії корупції усіма працівниками Компанії.


Протягом 2016 року Енергоатомом було вжито низку антикорупційних кроків:

 • Організовано 40 заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності посадових осіб та працівників Компанії щодо вимог та обмежень, встановлених для них антикорупційним законодавством
 • Надано 1102 консультації щодо змісту антикорупційного законодавства
 • У 2814 випадках надано допомогу у заповненні декларацій.

Результати анонімного анкетування працівників Енергоатома з питань запобігання корупції в Компанії, 2015-2016 рр.

Показник

Результати опитування 2015

Результати опитування 2016

Загальна кількість працівників, яким було запропоновано пройти опитування

1 978


1 333


Фактично надано анкет

332


227


Вважають, що є потреба у здійсненні антикорупційних заходів в діяльності Компанії29 Дані у таблиці по усім показникам наведені по посадовим особам та непосадовим особам. Детальніше про результати опитування дивіться на сайті Компанії http://www.atom.gov.ua/ua/compliance/anticorruption/articles/46172-rezultati_provedennya_anonmnogo_anketuvannya_pratcvnikv_energoatoma_z_pitan_zapobgannya_koruptc_v_kompan/

Вважають, що в Компанії прагнуть вирішити проблему корупції

Найбільш корумпованою сферою діяльності Компанії вважають закупівлі товарів, робіт і послуг

Переважно вважають результативними заходи антикорупційної політики, що здійснюються в Компанії

Детальніше ознайомитися з результатами проведення анонімного анкетування працівників Енергоатома з питань запобігання корупції в компанії можна на сайті

www.atom.gov.ua

Підтвердженням вдалої антикорупційної політики Енергоатома стала зустріч представників Компанії з експертами Ради Європи та представниками Національного агентства з питань запобігання корупції. Зустріч відбулась в рамках місії із встановлення фактів щодо розробки методології по оцінці корупційних ризиків та антикорупційних програм для державного сектору Рамкової програми співробітництва «Східного партнерства» Ради Європи та Європейського Союзу для України «Боротьба з корупцією». Енергоатом був обраний для відвідування експертами, оскільки Компанія є однією з перших в Україні, яка має власний досвід розробки та імплементації антикорупційної програми в державному секторі економіки.

«Забезпечення відкритого доступу до інформації про антикорупційні заходи на офіційній веб-сторінці НАЕК «Енергоатом» сприяє ефективності реалізації антикорупційної програми на підприємстві». Альбена Куюмджієва, експерт Ради Європи.

Крім того, в рейтингу за антикорупційними програмами компаній державної форми власності, що проводили експерти громадської організації Transparency International Україна, НАЕК «Енергоатом» посіла перше місце з показником у 78,54%. В рейтингу «Організаційна прозорість» Енергоатом відповідає 100% вимог.


Таким чином, послідовна реалізація антикорупційної політики Компанії, робота над змінами стереотипів у системі, діалог із працівниками Компанії та її партнерами, постійна робота над удосконаленням Антикорупційної програми призводить, насамперед, до ліквідації передумов для виникнення будь-яких проявів корупції, а також створення конкурентного та професійного середовища на ринку атомної енергетики.


Дослідивши сайт НАЕК «Енергоатом», експерти Transparency International Україна відзначили, що інформація про антикорупційні інструменти та заходи, яка розміщена на сайті компанії в окремому розділі «Комплаєнс-політика», є найбільш повною, структурованою та легкою в користуванні серед усіх компаній, в яких була проведена оцінка.

БАЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

СТАЛА ЕНЕРГЕТИКА

Генеральна Асамблея ООН відводить значну роль сталій енергетиці30 Стала енергетика – енергетика, вироблена і використовувана на шляху, який підтримує людський розвиток у довгостроковій перспективі у всіх його економічних, соціальних та екологічних аспектах. та її вагомому внеску у сталий розвиток, оголосивши 2014–2020 рр. «Декадою сталої енергії для всіх» та закликавши країн-учасниць об’єднати свої зусилля для забезпечення загального та всеохоплюючого доступу до енергії.


Атомна енергетика є надійним та безпечним джерелом екологічно чистої енергії. Крім того, атомна енергетика є стратегічною галуззю розвитку економіки як у контексті економічної ефективності, так і у сфері забезпечення енергетичної безпеки та енергонезалежності держави. Саме тому розвиток атомної енергетики в Україні сприяє сталому розвитку нашої країни.


Надійне та ефективне функціонування атомної енергетики, безперебійне постачання електроенергії для споживачів – основа розвитку економіки України та зміцнення енергетичної незалежності нашої країни.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

НАЕК «Енергоатом» визначила для себе низку пріоритетних напрямів діяльності у галузі корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку. У цьому питанні ми керувалися стратегічним внеском Компанії у забезпечення енергетичної незалежності України, очікуваннями наших зацікавлених сторін, а також суттєвими аспектами, притаманними атомній енергетиці31 Під час визначення суттєвих аспектів ми прийняли до уваги низку документів, у яких зазначені підходи міжнародного співтовариства у галузі атомної енергетики. В тому числі, Міжнародного агентства з атомної енергії IAEA, Інституту атомної енергії NEI, Організації економічного співробітництва та розвитку OECD, ООН та ін. . Адже забезпечення високого рівня ядерної, радіаційної, екологічної та експлуатаційної безпеки АЕС, що відповідає найвищим міжнародним стандартам, – це один з найголовніших пріоритетів для ядерної генерації.


Ми вбачаємо нашу роль також у тому, аби робити внесок у сталий розвиток суспільства, створюючи робочі місця, забезпечуючи гідну оплату праці та соціальні гарантії для працівників, піклуючись про їх безпеку та сприяючи їх професійному розвитку. Ми розвиваємо місцеві громади, реалізуючи соціальні проекти з розвитку соціальної інфраструктури та освітні програми для школярів, студентів і молодих фахівців.


Енергоатом впроваджує принципи сталого розвитку в усі аспекти своєї діяльності.


Пріоритетні напрямки діяльності ДП НАЕК «Енергоатома» у галузі сталого розвитку

Надійне та безпечне виробництво електроенергії

НАЕК «Енергоатом» забезпечує надійне та безпечне постачання електроенергії для споживачів – українських підприємств та населення України.

Забезпечення ядерної, радіаційної та екологічної безпеки

Безпека — ключова умова, на якій ґрунтуються наші рішення та дії. Аби відповідати найвищим стандартам безпеки операторів АЕС, ми запроваджуємо культуру безпеки у якості фундаментального принципу роботи Компанії. Ми усвідомлюємо роль та вплив нашої діяльності на людей та довкілля, тому питання безпеки завжди будуть для нас найвищим пріоритетом. Задля цього Енергоатом, як єдиний оператор АЕС України, забезпечує високий рівень ядерної, радіаційної, екологічної та експлуатаційної безпеки АЕС відповідно до найвищих міжнародних та національних стандартів.

Гідна оплата праці, соціальні гарантії та професійний розвиток персоналу

Досягнення стратегічних цілей і успішне виконання завдань, що стоять перед НАЕК «Енергоатом», великою мірою залежать від добробуту колективу Компанії, який передбачає гідну оплату праці, соціальну захищеність, а також створення необхідних умов для професійного розвитку співробітників.
Ми прагнемо створити оптимальне середовище для професійного зростання та особистісного розвитку кожного працівника нашої Компанії.

Безпека працівників та турбота про їх здоров'я

Компанія впроваджує сучасну систему управління питаннями охорони праці та гігієни відповідно до міжнародного стандарту OHSAS 18001. Ми стабільно інвестуємо у заходи, що сприяють підвищенню безпеки робочих місць та зниженню рівня виробничого травматизму, а також пильно стежимо за виконанням вимог та норм трудового законодавства України. Важливим для нас є формування культури безпеки серед наших працівників, що є обов’язковою умовою безпечної роботи АЕС.

Охорона навколишнього середовища та енергоефективність

Ми усвідомлюємо нашу відповідальність та роль у збереженні навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Компанія гарантує безпечне функціонування атомних електростанцій України та відповідність наших дій принципам європейського та вітчизняного екологічного законодавства. Ми виробляємо екологічно чисту електроенергію, що не впливає на зміни клімату. Енергоатом інвестує значні кошти в модернізацію енергоблоків атомних електростанцій, раціонально використовує природні ресурси, впроваджує енергоефективні рішення і дотримується діючих міжнародних протоколів у поводженні з відходами. Ми реалізуємо інвестиційні проекти у галузі поводження з радіоактивними відходами, а також ініціюємо та підтримуємо проекти, що сприяють розвитку екологічної свідомості наших працівників та українського суспільства в цілому.

Розвиток місцевих громад

Наша робота підвищує якість життя громад, створюючи комфортні умови для праці та відпочинку. Велике значення для нас має соціальне партнерство, що об'єднує зусилля працівників Компанії, місцевих громад, органів влади та всіх зацікавлених сторін аби спільними зусиллями покращувати умови життя та праці, стати рушійною силою для розвитку місцевих громад в тих містах, де працюють АЕС та інші підрозділи НАЕК «Енергоатом». Ми реалізуємо соціальні програми, що сприяють соціальному та економічному розвитку міст-супутників АЕС. Зокрема, ці програми допомагають вирішувати житлові проблеми, удосконалювати систему медичних послуг, сприяють розвитку освіти, культури та спорту.

Прозорість, підзвітність та боротьба з корупцією

Одна з головних умов відповідального ведення бізнесу — прозорість, підзвітність та сумлінне виконання Компанією своїх зобов'язань. Для розвитку сучасних ядерних технологій та забезпечення енергетичної незалежності нашої країни потрібно створити конкурентний енергетичний ринок, дотримуватись принципів прозорості у взаємовідносинах з постачальниками та партнерами Компанії. Тому у своїй діяльності ми керуємося сучасними нормами корпоративної етики та прагнемо бути відповідальним роботодавцем та надійним партнером. Ми постійно вдосконалюємось і впроваджуємо найпередовіші антикорупційні політики та інші спеціальні програми, спрямовані на унеможливлення корупції у будь-яких проявах.

Взаємодія із зацікавленими сторонами

Енергоатом налагоджує системну та ефективну взаємодію із зацікавленими сторонами, до яких належать: органи державної влади, підрядники, працівники Компанії, наукова і експертна спільнота, інститути громадянського суспільства, екологічні, галузеві та антикорупційні НУО, ЗМІ, міжнародні неприбуткові організації екологічного та енергетичного спрямування, інституції з відповідальності бізнесу, органи місцевого самоврядування та місцеві громади. Ми підвищуємо прозорість нашої роботи та постійно інформуємо усі зацікавлені сторони (наших працівників, мешканців міст-супутників АЕС, а також громадськість) про всі аспекти нашої діяльності.


ВНЕСОК НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН

На Саміті ООН з питань сталого розвитку у вересні 2015 року голови держав та урядів прийняли Порядок денний на період до 2030 року, в тому числі визначили 17 цілей у галузі сталого розвитку.


Цілі мають допомогти об’єднати зусилля усіх країн щодо забезпечення більш комфортного, здорового, безпечного та гармонійного життя для своїх громадян. Впровадження Цілей сталого розвитку на національному, міжнародному рівнях вимагає глобального партнерства та активного залучення всіх зацікавлених сторін: представників органів влади, бізнесу, міжнародних та громадських організацій, а також громадськості.


Виробництво та споживання енергії у контексті сприяння сталому розвитку суспільства у довгостроковій перспективі, у всіх його економічних, соціальних та екологічних вимірах лежать в основі Цілей сталого розвитку ООН, присвячених енергії.


НАЕК «Енергоатом», як відповідальна компанія та найбільший виробник електроенергії в Україні, приймає та розділяє Цілі сталого розвитку ООН та вже сьогодні робить внесок у їх досягнення.


3

ГАРНЕ
ЗДОРОВ’Я

НАЕК «Енергоатом», як найбільший виробник лектроенергії в Україні, визначає головним своїм пріоритетом екологічну безпеку, охорону навколишнього середовища, здоров'я населення та персоналу.


У своїй діяльності Компанія докладає максимум зусиль для того, аби виробництво атомної енергії в Україні не завдавало шкоди ані населенню, ані навколишньому середовищу.


В Компанії впроваджена Система аварійної готовності та реагування (САР) на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС, мета якої − попередження або зниження радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє середовище в разі аварії на АЕС, а також надзвичайної ситуації, що може бути нею викликана.


Відповідно до основних цілей Компанії у сфері охорони праці, НАЕК «Енергоатом» встановлює пріоритет життя і здоров’я працівників та створює для них безпечні і здорові умови праці. В Компанії впроваджена система управління охороною праці відповідно до міжнародного стандарту OHSAS 18001.


Компанія вживає максимум зусиль для зменшення ризику виробничого травматизму, професійних захворювань, а також покращення стану здоров'я своїх працівників.


Крім того, в Компанії підтримується розвиток здорового способу життя серед працівників.


Детальніше читайте у розділах звіту «Культура безпеки» та «Екологічна відповідальність».4

ЯКІСНА
ОСВІТА

В Енергоатомі створено всі необхідні умови для підготовки, професійного розвитку та кар’єрного зростання фахівців різних рівнів.


Енергоатом сприяє розвитку освіти, реалізуючи освітні програми, що сприяють підвищенню якості технічної освіти в Україні та підготовці молодої зміни фахівців для атомної енергетики.


Компанія співпрацює з провідними профільними навчальними закладами України з метою підготовки кваліфікованих кадрів для галузі атомної енергетики.


Детальніше читайте у розділі звіту «Наші співробітники та громади».5

ГЕНДЕРНА
РІВНІСТЬ

Робота з персоналом у НАЕК «Енергоатом» спрямована на створення рівних можливостей зайнятості, запобігання дискримінації у сфері праці, забезпечення гідних і водночас гнучких умов праці для працівників із сімейними обов’язками та забезпечення гендерної рівності на робочому місці.


Детальніше читайте у розділі звіту «Наші співробітники та громади».
6

ЧИСТА ВОДА ТА НАЛЕЖНІ САНІТАРНІ УМОВИ

НАЕК «Енергоатом» у своїй діяльності керується Екологічною політикою, мета якої – збереження природних екосистем в районі розташування об’єктів Компанії, зниження негативного впливу на довкілля, раціональне природокористування та забезпечення екологічної безпеки у цілому під час виробничої діяльності.


Одним з пріоритетних напрямів Екологічної політики Компанії є раціональне використання водних ресурсів.


Фахівці-екологи Енергоатома, що входять до складу цехів радіаційної безпеки, гідротехнічних цехів, служб відомчого нагляду, служб з охорони навколишнього середовища, хімічних цехів, здійснюють контроль за станом ґрунтових, поверхневих та стічних вод, ґрунтів і мулів, атмосферного повітря; проводять внутрішні аудити в підрозділах атомних електростанцій, інспектують АЕС щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.


Детальніше читайте у розділі звіту «Екологічна відповідальність».7

ВІДНОВЛЮВАНА
ЕНЕРГІЯ

Мета НАЕК «Енергоатом» – безпечне та надійне виробництво електроенергії.


НАЕК «Енергоатом» всебічно підтримує розвиток відновлювальної енергетики. Зокрема, до складу Компанії входять Олександрівська ГЕС, Ташлицька ГАЕС, Донузлавська ВЕС (знаходиться на тимчасово окупованій території). Наразі Енергоатом має наміри щодо будівництва сонячних електростанцій.


Компанія робить свій внесок у забезпечення доступу населення до безпечної, дешевої, надійної та екологічно чистої енергії, задовільняючи 55% потреби населення і промисловості України в електроенергії.


В Компанії реалізується програма енергоефективності, спрямована на зменшення власного споживання енергетичних ресурсів та впроваджуються енергозберігаючі технології. Крім того, Енергоатом планує впровадити інтегровану систему енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту у галузі управління енергосистемами ISO 50001.


Детальніше читайте у розділі звіту «Екологічна відповідальність».8

ГІДНА ПРАЦЯ
ТА ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ

НАЕК «Енергоатом» робить вагомий внесок у соціальний та економічний розвиток України та сприяє зміцненню енергетичної незалежності нашої країни.


Компанія створює гідні умови праці, надає соціальні гарантії, дбає про безпеку та добробут своїх працівників, а також сприяє їх професійному розвитку.


Компанія піклується про розвиток місцевих громад, забезпечуючи місцевих мешканців робочими місцями, сплачуючи податки до бюджету, а також соціально-економічну компенсацію ризику населення територій зони спостереження АЕС у розмірі 1% обсягу реалізації електроенергії, виробленої НАЕК «Енергоатом» за відповідний період.


Детальніше читайте у розділі звіту «Наші співробітники та громади».9

ІННОВАЦІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Атомна енергетика в Україні є стратегічно важливим елементом забезпечення енергонезалежності та енергобезпеки країни, а також одним з найбільш розвинених та високотехнологічних секторів економіки.


НАЕК «Енергоатом» реалізує 11 інвестиційних проектів, які сприяють розвитку атомної енергетики та сталому розвитку України.


В своїй діяльності Енергоатом впроваджує інноваційні рішення, що розроблені власними фахівцями у співпраці з зовнішніми науково-технічними та виробничими партнерами (в т.ч. міжнародними) в рамках реалізації спільних проектів.


Детальніше читайте у розділах звіту «Енергоатом сьогодні» та «Інвестиційні проекти».11

СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ ТА СПІЛЬНОТ32 Стале місто (еко-місто) – це інноваційне місто, що використовує інформаційно-комунікаційні технології та інші засоби для покращення рівня життя, ефективності діяльності та послуг у містах, а також конкурентоспроможності, за умов забезпечення задоволення потреб нинішнього та майбутнього поколінь в економічних, соціальних та екологічних аспектах.

Ядерна енергетика посідає одне з перших місць на світовому енергоринку саме завдяки найекологічнішому та кліматично дружньому виробництву базової енергії.


Екологічна політика НАЕК «Енергоатом» визначає одним з пріоритетів збереження природних екосистем в районі розташування об’єктів Компанії. Тож щорічно Енергоатом реалізує низку природоохоронних заходів, які сприяють мінімізації впливу на навколишнє середовище.


Енергоатом забезпечує високий рівень ядерної, радіаційної, екологічної та експлуатаційної безпеки, що відповідає міжнародним та національним стандартам.


Компанія бере участь у соціальному та економічному розвитку територій, де розташовані АЕС. Цілі соціальної політики НАЕК «Енергоатом» визначають своїми пріоритетами підвищення якості життя працівників, а також сприяння соціальним програмам, які стимулюють покращення якості життя місцевих громад у містах-супутниках АЕС.


Щорічно НАЕК «Енергоатом» сплачує збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення територій зони спостереження у розмірі 1% обсягу реалізації електроенергії, виробленої компанією за відповідний період.


Детальніше читайте у розділах звіту «Культура безпеки», «Екологічна відповідальність» та «Наші співробітники та громади».13

БОРОТЬБА ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ

Однією з переваг атомної енергетики є те, що вона - екологічно чиста та безпечна для навколишнього середовища. В результаті роботи АЕС не утворюються парникові гази, які впливають на зміну клімату.


НАЕК «Енергоатом» співпрацює з міжнародним співтовариством в галузі мирного використання атомної енергії та боротьби зі зміною клімату.


Детальніше читайте у розділах звіту «Управління компанією та сталий розвиток» та «Екологічна відповідальність».14

ЗБЕРЕЖЕННЯ
МОРСЬКИХ
ЕКОСИСТЕМ

НАЕК «Енергоатом» не використовує у своїй діяльності воду океанів, морів чи інші морські ресурси.15

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЕКОСИСТЕМ
СУШІ

НАЕК «Енергоатом» керується в своїй діяльності принципами європейського екологічного права та застосовує положення міжнародних стандартів і директив ЄС в галузі екології.


Екологічна політика Компанії, серед іншого, спрямована і на попередження забруднення земельних ресурсів територій розташування АЕС. Особливу увагу спеціалісти Енергоатома приділяють запобіганню забрудненню земної поверхні будь-якими відходами; зменшенню негативного впливу на довкілля тих речовин, які використовуються чи утворюються у процесі виробництва атомної та теплової енергії на АЕС.


В рамках реалізації своїх інвестиційних проектів, що передбачають здійснення впливу на навколишнє середовище, Компанія розробляє і впроваджує комплексні заходи по збереженню флори і фауни, а також культурно-історичної спадщини.


Детальніше читайте у розділі звіту «Екологічна відповідальність».16

МИР ТА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Діяльність Компанії за кожним напрямом здійснюється відповідно до законодавства України. Це – одне з основних положень Кодексу корпоративної етики Компанії.


Енергоатом дотримується принципів прозорості та підзвітності, відкрито інформує усі зацікавлені сторони про свою діяльність на корпоративному веб-сайті та через інші канали комунікації. Компанія відкрита для суспільства щодо усіх аспектів своєї діяльності, вживає заходи у боротьбі з корупцією шляхом впровадження антикорупційної політики та інших спеціальних заходів, а також декларує «нульову толерантність» до корупціонерів.
НАЕК «Енергоатом» була однією з перших держкомпаній, що впровадила систему електронних державних закупівель ProZorro.


Детальніше читайте у розділах звіту «Управління компанією та сталий розвиток» та «Наші співробітники та громади».17

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

НАЕК «Енергоатом» співпрацює з професійними асоціаціями на національному та міжнародному рівнях в інтересах сталого розвитку.


Компанія налагодила співпрацю з міжнародним співтовариством з метою збереження конкурентоздатного стану ядерного виробництва електроенергії, залучення науково-технічної та фінансової допомоги, а також задля впровадження міжнародного досвіду для здійснення своїх стратегічних завдань і забезпечення безпечної експлуатації ядерних енергоблоків на рівні світових стандартів.


Детальніше читайте у розділі звіту «Управління компанією та сталий розвиток», а також у Додатку 2.УПРАВЛІННЯ ПИТАННЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

На сучасному етапі розвитку Енергоатома відбувається побудова інтегрованої системи управління питаннями сталого розвитку, оскільки ми добре усвідомлюємо важливість системної та планомірної роботи у пріоритетних напрямах сталого розвитку. Ми також розуміємо, що для створення ефективної системи управління питаннями сталого розвитку потрібне активне залучення керівників усіх рівнів, які транслюватимуть власні переконання у важливості цієї системи на всі рівні Компанії. Сьогодні в Енергоатомі працює система управління соціальними питаннями, питаннями екології, охорони здоров'я та праці.


Про те, що саме НАЕК «Енергоатом» робить по кожному з пріоритетних напрямів сталого розвитку йдеться у розділах звіту «Інвестиційні проекти», «Культура безпеки», «Екологічна відповідальність», а також «Наші співробітники та громади».

Схема управління з соціальних питань, екології, охорони здоров’я та праці

ВЗАЄМОДІЯ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

НАЕК «Енергоатом» є стратегічно важливим підприємством енергетичної галузі України та суттєво впливає на суспільство і навколишнє середовище. Енергоатом прагне забезпечити високий рівень відкритості та прозорості своєї діяльності, реалізуючи принцип діалогу із зацікавленими сторонами. Компанія підтримує активні комунікації з усіма зацікавленими сторонами, своєчасно надаючи істотну інформацію щодо всіх аспектів своєї діяльності, а також реагує на запити і побажання зацікавлених сторін.


Підхід Енергоатома до взаємодії із зацікавленими сторонами заснований на принципах:

 • Регулярного і конструктивного діалогу
 • Відкритої продуктивної співпраці
 • Публічності та прозорості
 • Своєчасного і повного інформування про діяльність НАЕК «Енергоатом»
 • Виконання взятих на себе зобов'язань.

Зацікавлені сторони НАЕК «Енергоатом» та взаємодія з ними

Зацікавлені сторони

Очікування зацікавлених сторін

Яким чином компанія взаємодіє із зацікавленими сторонами

Додаткова інформація

Населення України

Безпечне та надійне виробництво електроенергії
Низькі тарифи на електроенергію
Відкритість та прозорість
Внесок Компанії у соціальний та економічний розвиток України

Публічна звітність Компанії
Громадські обговорення
Робота інформаційних центрів АЕС
Інформування через усі доступні джерела

Звіт в цілому

Органи державної влади

Безпечне та надійне виробництво електроенергії
Сталий розвиток компанії у довгостроковій перспективі
Відповідність високим стандартам ділової етики
Відкритість та прозорість
Внесок Компанії у соціальний та економічний розвиток України
Сплата податків
Забезпечення робочими місцями
Розвиток партнерства
Дотримання вимог українського та міжнародного законодавства

Розвиток партнерства, у т. ч. державно-приватне партнерство
Дотримання принципів сталого розвитку у всіх аспектах діяльності Компанії
Першість у державних ініціативах з прозорості та підзвітності. Впровадження у Компанії антикорупційної політики та програми
Сплата податків до державного бюджету
Вчасна та в повному обсязі сплата збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження АЕС
Участь у законотворчій діяльності
Публічна звітність Компанії
Інформування через офіційний сайт Компанії www.atom.gov.ua

Розділ звіту «Управління компанією»
Підрозділи звіту «Прозорість діяльності та інформаційна відкритість» та «Наше бачення сталого розвитку»
Розділ звіту «Культура безпеки»
Розділ звіту «Наші співробітники та громади»
Розділ звіту «Екологічна відповідальність»

Підрядники

Отримання своєчасної та доступної інформації про проведення тендерів
Здійснення прозорих процедур державних закупівель
Відкритість та прозорість
Взаємовигідне співробітництво

Скринька довіри з питань антикорупційної діяльності Компанії
Здійснення торгів через систему ProZorro
Залучення представників неурядових організацій з антикорупційної діяльності до тендерних комісій Компанії та робочих груп з оцінки корупційних ризиків, що стосуються закупівель та роботи з підрядниками
Інформування через офіційний сайт Компанії www.atom.gov.ua

Підрозділ звіту «Прозорість діяльності та інформаційна відкритість»

Працівники Компанії

Гідна оплата праці та соціальні гарантії
Безпечні та комфортні умови праці
Дотримання прав людини
Прозорість управлінських процесів
Можливості для професійного розвитку

Відкритий діалог керівництва з працівниками Компанії
Соціальні опитування
Програми навчання для працівників Компанії
Участь працівників Компанії у проектах з розвитку територій присутності Компанії
Участь працівників Компанії у проектах корпоративного волонтерства
Партнерство с навчальними закладами в рамках підготовки майбутніх кадрів для АЕС

Підрозділ звіту «Наше бачення сталого розвитку»
Розділ звіту «Культура безпеки»
Розділ звіту «Наші співробітники та громади»

Наукова і експертна спільнота

Розвиток науково-технічної співпраці
Інноваційний розвиток Компанії та атомної галузі в цілому

Залучення наукової та експертної спільноти до експертних комісій
Науково-технічна співпраця
Партнерство с навчальними закладами в рамках підготовки майбутніх кадрів для АЕС
Громадські обговорення
Інформування через усі доступні джерела інформації

Розділ звіту «Наші співробітники та громади»
Розділ звіту «Екологічна відповідальність»

Засоби масової інформації

Відкритість та прозорість
Отримання оперативної, об’єктивної та доступної інформації щодо діяльності Компанії

Презентації, прес-конференції за участі представників Компанії
Публічна звітність НАЕК «Енергоатом»
Громадські обговорення
Робота інформаційних центрів АЕС
Інформування через усі доступні джерела інформації

Підрозділ звіту «Прозорість діяльності та інформаційна відкритість»
Розділ звіту «Наші співробітники та громади»
Розділ звіту «Екологічна відповідальність»

Інститути громадянського суспільства, екологічні, галузеві та антикорупційні НУО

Відкритість та прозорість
Підзвітність, відповідність національним та міжнародним нормам
Відповідність високим стандартам ділової етики
Партнерство в реалізації спільних проектів

Партнерство, реалізація спільних проектів
Надання звітності щодо діяльності Компанії у відкритих ресурсах та відповідно до вимог чинного законодавства України
Робота Інформаційних центрів АЕС
Громадські обговорення
Інформування через усі доступні джерела

Підрозділ звіту «Прозорість діяльності та інформаційна відкритість»
Розділ звіту «Наші співробітники та громади»
Розділ звіту «Екологічна відповідальність»

Міжнародні неприбуткові організації екологічного та енергетичного спрямування, інституції з відповідальності бізнесу

Відкритість та прозорість
Підзвітність, відповідність національним та міжнародним нормам
Відповідність високим стандартам ділової етики
Партнерство в реалізації спільних проектів

Співпраця з міжнародними організаціями, в тому числі, участь у міжнародних проектах та програмах
Взаємодія з громадськими, в тому числі, екологічними організаціями
Надання звітності щодо діяльності Компанії у відкритих ресурсах та відповідно до вимог чинного законодавства України
Громадські обговорення
Робота інформаційних центрів АЕС
Інформування через усі доступні джерела

Розділ звіту «Компанія сьогодні»
Розділ звіту «Управління компанією та сталий розвиток»
Розділ звіту «Інвестиційні проекти»

Органи місцевого самоврядування та місцеві громади

Сталий розвиток компанії у довгостроковій перспективі
Участь у соціальному та економічному розвитку територій, де працює Компанія
Підтримка існуючих та створення нових робочих місць
Соціальне партнерство

Соціальні програми для підвищення якості життя на територіях, де працює Компанія
Реалізація проектів державно-приватного партнерства в містах, де розташовані АЕС
Соціальне партнерство
Громадські обговорення
Робота інформаційних центрів АЕС
Інформування через усі доступні джерела

Підрозділ звіту «Прозорість діяльності та інформаційна відкритість»
Розділ звіту «Культура безпеки»
Розділ звіту «Наші співробітники та місцеві громади»
Розділ звіту «Екологічна відповідальність»

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Україна входить у першу п’ятірку європейських держав − виробників ядерної енергії, а НАЕК «Енергоатом» посідає значне місце серед провідних енергогенеруючих компаній світу.


Особливе місце у діяльності Енергоатома займає міжнародне співробітництво. В першу чергу метою такого співробітництва є збереження конкурентоздатного стану ядерного виробництва електроенергії, залучення науково-технічної і фінансової допомоги, впровадження міжнародного досвіду для здійснення стратегічних завдань Енергоатома і забезпечення безпечної експлуатації ядерних енергоблоків на рівні світових стандартів та з урахуванням досвіду, набутого в результаті співробітництва з провідними енергетичними компаніями Європи та міжнародними організаціями.


Міжнародне співробітництво НАЕК «Енергоатом» у ядерній галузі базується на двосторонніх та багатосторонніх міжурядових угодах, угодах про співпрацю у сфері мирного використання ядерної енергії, двосторонніх партнерських угодах, міжнародних програмах та проектах, меморандумах та комерційних контрактах.

Співробітництво спрямоване на:

Підвищення рівня безпечної експлуатації енергоблоків АЕС

Диверсифікацію постачання ядерного палива

Підвищення рівня культури безпеки

Планування розвитку ядерної енергетики

Модернізацію діючих енергоблоків

Участь у розвитку кооперації будівництва нових енергоблоків

Важливим елементом зовнішньої політики Енергоатома та механізмом досягнення цілей в рамках зазначених напрямків є приєднання до міжнародної ініціативи США «Глобальне партнерство з ядерної енергії» (зараз IFNEC), участь у міжнародних проектах МАГАТЕ, у тому числі INPRO; членство у міжнародних організаціях ВАО АЕС (Всесвітня асоціація операторів, які експлуатують АЕС), WNA (Всесвітня ядерна асоціація), Міжнародній групі EUR (The European Utility Requirement); співробітництво в рамках Плану дій Україна − ЄС, двостороння партнерська співпраця тощо.


Співпраця з МАГАТЕ


НАЕК «Енергоатом» співпрацює з МАГАТЕ в рамках угод між Україною і Міжнародним агентством з атомної енергії МАГАТЕ та конвенцій, до яких приєдналася наша країна.


Спеціалісти НАЕК «Енергоатом» продовжують брати участь у заходах МАГАТЕ (семінарах, технічних нарадах, навчальних курсах, міжнародних конференціях), що проводяться в рамках регіональних і міжрегіональних проектів Агентства, на яких фахівці Компанії мають можливість, спільно з експертами МАГАТЕ та представниками світових експлуатуючих організацій, обмінятися інформацією та обговорити актуальні питання ядерної галузі. У 2016 році у таких заходах взяли участь 35 спеціалістів Компанії.


У рамках Програми технічного співробітництва з МАГАТЕ на 2016–2017 рр. здійснюється підготовка до реалізації національного проекту «Удосконалення систем управління невідповідностями, що впливають на безпеку АЕС». Мета проекту полягає у забезпеченні ефективного управління невідповідностями, здійсненні комплексного аналізу результативності процесів інтегрованої системи управління Компанії та у впровадженні єдиної політики управління.


Співробітництво з Європейською комісією (ЄК) розвивається в рамках Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі та Плану дій Україна – ЄС (План заходів з виконання угоди про асоціацію Україна – ЄС).


Співробітництво з Європейською комісією у рамках програми TACIS та ІNSC


Зараз в НАЕК «Енергоатом» закінчується реалізація програми TACIS. На етапі завершення знаходяться проекти створення комплексів з переробки радіоактивних відходів на Рівненській і Запорізькій АЕС. Загальна вартість цих проектів – 21,3 млн євро.


Згідно з рішенням Європейської комісії, починаючи з 2007 фінансового року на Україну розповсюджується дія програми – Інструменту співробітництва з ядерної безпеки33 Детальніше про ІСЯБ http://www.atom.gov.ua/ua/actvts/international/international_technical_assistance/44155-spvrobtnitctvo_z_vropeyiskoyu_komsyu_u_ramkah_programi_tehnchno_dopomogi_tacis_ta_programi_spvrobtnitctva_syab/ (далі – ІСЯБ). Згідно з Регламентом Ради (Євратом) від 19.02.2007 №300, цей інструмент впроваджується на основі положень відповідної стратегії та індикативної програми. Для кожної країни-учасниці формуються програми дій, які визначають цілі, очікувані результати, процедури управління та загальну суму запланованого фінансування в галузі ядерної безпеки.


Програма зорієнтована на проекти, які мають вплив на роботу всіх діючих АЕС України. Такий підхід передбачає реалізацію пілотних проектів і розповсюдження результатів на інші АЕС за рахунок НАЕК «Енергоатом».


У рамках програми ІСЯБ НАЕК «Енергоатом» реалізує 10 проектів загальною вартістю 23 млн євро.


Співпраця з ЄБРР та Євратом


З ЄБРР та Євратомом Компанія співпрацює у рамках Гарантійних та кредитних угод, укладених відповідно 25 березня 2013 року та 7 серпня 2013 року. Згідно з цими угодами, ЄБРР та Євратом надали ДП «НАЕК «Енергоатом» кредит на суму 600 млн євро на реалізацію заходів КзППБ34 Детальніше про залучення кредиту http://www.atom.gov.ua/ua/press/nngc/43580-energoatom_zavershil_rabotu_po_privlecheniyu_kredita_na_summu__mln_evro_ot_ebrr_i_evratoma/ .

НАЕК «Енергоатом» співпрацює з державними та недержавними організаціями

ФРН

Чехії

Бельгії

Фінляндії

Швейцарії

Словаччини

Швеції

Австрії

Хорватії

Іспанії

Болгарії

Нідерландів

Великобританії

Франції

США

Та інших держав

ПАРТНЕРСТВО В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ

Важливим напрямом міжнародного співробітництва є реалізація міжнародних програм, спрямованих на підвищення ядерної безпеки атомних електростанцій України.


INPRO35 Детальніше про INPRO http://www.atom.gov.ua/ua/actvts/international/implementation_international_programs/40119-uchast_u_realzatc_proektu_inpro/


Міжнародний проект з інноваційних ядерних реакторів та паливних циклів.


НАЕК «Енергоатом» приєдналася до проекту в 2005 році.


Під час реалізації побудовано однорегіональну модель енергетичної системи України. В рамках моделі виконано прогнозну оцінку розвитку ядерноенергетичної системи України на період до 2100 року, проведено аналіз варіантів інноваційних ядерно-енергетичних систем за напрямами методології INPRO: «Економіка», «Інфраструктура», «Поводження з РАВ» та підготовлено звітний документ.


EUR36 Детальніше про участь Енергоатома у EUR http://www.atom.gov.ua/ua/press/nngc/206-energoatom_stav_povnopravnim_uchasnikom_grupi_eur/


Міжнародна група EUR (European Utility Requirement) була утворена в кінці 1991 року європейськими експлуатуючими організаціями, об'єднує 18 провідних європейських енергогенеруючих компаній, які експлуатують більше 130 енергоблоків з реакторами легководяного типу (LWR). Метою організації є вироблення технічних вимог до проектів нових АЕС з легководними реакторними установками покоління ІІІ і ІІІ+ (плюс) для подальшого розвитку ядерної енергетики в Європі.


НАЕК «Енергоатом» − повноправний член з 2007 року.


Досвід, отриманий під час роботи з оцінки відповідності проекту EPR вимогам EUR, дозволив отримати достатньо інформації про Європейський легководний реактор EPR (AREVA), методологію проведення аналізу відповідності проектів реакторів європейським вимогам до них, та сприятиме ліцензуванню реакторних установок в Україні. Робота дозволяє зміцнити імідж Компанії у Європі та заявити про себе як про серйозного ділового партнера у співробітництві в ядерній галузі.


IFNEC37 IFNEC – International Framework for Nuclear Energy Cooperation. Попередня назва - Глобальне партнерство в ядерній енергетиці GNEP (Global Nuclear Energy Partnership). https://www.ifnec.org/ifnec/


Глобальне партнерство в ядерній енергетиці.


Програма проголошена урядом США у 2006 р.


IFNEC (International Framework for Nuclear Energy Cooperation) є форумом для співробітництва тих суверенних держав, які підтримують необхідність розширення використання ядерної енергії в мирних цілях у всьому світі з дотриманням принципів безпеки і надійності.


НАЕК «Енергоатом» здійснює моніторинг діяльності IFNEC з розвитку та застосування передових технологій ядерного паливного циклу, які сприятимуть екологічно чистому технологічному розвитку в усьому світі, поліпшенню екологічної ситуації та зменшенню ризику розповсюдження ядерних матеріалів.